منو
 صفحه های تصادفی
معزالدین حسین بن غیاث الدین
دلایل عصمت انبیاء
ایزومر
دانشنامه:راهنما
شیخ حسن چوپانی
فنسر- دی
چاندرا اسخار
تست هادی
بدن انسان
حسابدار درجه 1
 کاربر Online
732 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 07 فروردین 1392 [13:44 ]
  مدل سازی منشاء احتمالی مشتری و زحل
 

مدل نظری جدیدی که توسط الن باس (Alan Boss) ارائه شده است سر نخ هایی درباره چگونگی تشکیل و تکامل سیارات گازی غول پیکر منظومه خورشیدی یعنی زحل و مشتری در اختیار ستاره شناسان قرار می دهد.
ستارگان تازه متولد شده در مراحل اولیه زندگیشان، با یک دیسک چرخان گازی احاطه می شوند. تصور می شود که سیارات گازی غول پیکر در حضور این دیسک به وجود می آیند.
مشاهده ستاره های جوانی که هنوز این دیسک های گازی را دارند نشان می دهد که ستارگان خورشید مانند تحت فورانهای دوره ای هستند که به مدت 100 سال طول می کشد و ماده را از دیسک به ستاره جوان منتقل می کند و درخشندگی آن را افزایش می دهد. تصور می شود که این فوران های کوتاه ناشی از افزایش جرم بر اثر ناپایداری گرانشی کم در این دیسک گاز، به وجود می آید.
نظریه های مختلفی درباره چگونگی تشکلیل سیارات گازی غول پیکر در اطراف پیش ستاره ها وجود دارد. یکی از آنها این است که این سیارات از هسته هایی سنگی و یخی تشکیل شده اند که به آرامی رشد می کردند و به دنبال آن گاز از دیسک به سرعت بر روی هسته انباشته می شده است. تئوری دیگر این است که توده هایی از گاز چگال در بازوهای مارپیچی، شکل گرفته و سیارات غول پیکر گازی در یک مرحله تشکیل شده اند.
باس، مدل سه بعدی بسیار دقیقی را ایجاد کرد که نشان می داد علیرغم اینکه سیارات گازی غول پیکر چگونه شکل گرفته اند، آنها باید توانسته باشند از فورانهای دوره ای ناشی از انتقال ماده از دیسک به ستاره جوان، جان سالم به در برند. یک مدل مشابه منظومه خورشیدی خودمان به مدت بیش از 1000 سال پایدار باقی ماند در حالی که مدل دیگر که شامل سیاراتی مشابه مشتری و زحل بود به مدت 38000 سال پایدار ماند. این مدل ها نشان داد این سیارات توانستند بر بلعیده شدن توسط پیش ستاره یا رانده شدن به بیرون از منظومه، غلبه کنند.
باس می گوید: `سیارات گازی غول پیکری که به وجود می آیند به سختی نابود می شوند، حتی در دوره فورانهای پر انرژی که ستارگان جوان تجربه می کنند این سیارات همچنان پا بر جا می مانند.`
کشف سیارات گازی غول پیکر در اطراف 20% از ستاره های خورشید مانند نشان می دهد که درک نظری ما از چگونگی شکل گیری و تکامل غول های گازی در مسیر درستی قرار دارد.
منبع: science daily


تصویر

  امتیاز: 0.00