منو
 صفحه های تصادفی
مار آبی زیتونی
تراکتور
فراورده‌ها و نژادهای بز
کودهای فسفر
تفسیر کشف الاسرار
شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکومت صفویان
اصول بنیادین شتابش ذره
یافتن راه به کمک قطب نما
معایب و محاسن سئوالات باز و بسته
ساختار پروتئین
 کاربر Online
1561 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 27 اسفند 1391 [14:20 ]
  سال کبیسه
 

سال کبیسه سالی است که اسفند آ ن به جای آنکه 29 روز باشد، 30 روز است یا تعداد روزهای آن در سال، به جای 365 روز، 366 روز است.
در واقع، از هنگامی که مرکز خورشید از نقطه اعتدال بهاری عبور می کند تا هنگامی که مجدد از همان نقطه عبور کند،
تقریبا 25/365 شبانه روز طول می کشد { عدد دقیق آن،24219878/365 شبانه ‌روز یا معادل 365 شبانه ‌روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 97/45 ثانیه می باشد (صیاد 1373، ص 29)}. این عدد به طور تقریب 365 شبانه روز و شش ساعت حساب می شود. هنگام نوشتن تقویم، نمی توان از اعداد اعشاری استفاده کرد. بنابر این 365 شبانه روز به عنوان یک سال در تقویم لحاظ می شود. به عنوان مثال، در سال اول، 365 شبانه روز به اتمام رسیده است و اول فروردین است اما هنوز مرکز خورشید از نقطه اعتدال بهاری عبور نکرده است و تقریبا 6 ساعت بعد عبور خواهد کرد. پس طبق تقویم، سال، شش ساعت کوتاهتر از سال حقیقی است. هنگامی که سال دوم به پایان می رسد، تقویم باید 365 شبانه روز و 12 ساعت باشد( 6 ساعت از سال قبل و 6 ساعت هم از سال بعد، یعنی 12 ساعت) ولی باز هم تقویم 365 شبانه روز نوشته شده است. در پایان سال سوم تقویم بایستی 365 شبانه روز و 18 ساعت نوشته شده باشد ولی همچنان تقویم 365 شبانه روز نوشته شده است یا به عبارتی، اول فروردین است اما هنوز 18 ساعت مانده تا خورشید از نقطه اعتدال بهاری عبور کند. در پایان سال چهارم، 6 ساعت دیگر به این 18 ساعت اضافه می شود و عدد 24 حاصل می شود. اگر در این سال نیز تقویم 365 شبانه روز نوشته شود، 24 ساعت مانده به اول فروردین حقیقی، اول فروردین تقویم آغاز شده است. در این سال است که تصحیح تقویم طبق توضیح انجام می شود و این سال به سال کبیسه معروف است. چون اکنون سال تقویم 24 کوتاهتر از سال حقیقی است، یرای اینکه این 24 ساعت طی شود و شبانه روز تقویم با شبانه روز حقیقی برابر شود، لذا 24 ساعت یا یک شبانه روز به روزهای تقویم اضافه می شود و اسفند 30 روز یا سال 366 روز در تقویم منظور می شود. با این یک روز اضافه، شروع سال تقویم و سال حقیقی یکسان می شود و در این موضوع، در چرخه سالهای بعد نیز همین روال ادامه دارد.

  امتیاز: 0.00