منو
 کاربر Online
757 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 17 اسفند 1391 [06:57 ]
  قانون لنز و پاسخ به تغييرات شار مغناطیسی
 

قانون لنز و پاسخ به تغييرات شار مغناطیسی

چون جريان القا شده همواره با هر تغيير در شار مغناطيسي عبوري از يك مدار مخالفت مي‌كند، اساساً شار چگونه مي‌تواند تغيير كند؟ پاسخ اين است كه قانون لنز تنها جهت جريان القا شده را به‌دست مي‌دهد، بزرگي جريان به مقاومت مدار بستگي دارد.

هر چه مقاومت مدار بيش‌تر باشد، جريان القا شده‌اي كه در مدار ظاهر مي‌شود تا با هر تغيير شاري مخالفت كند كم‌تر و تغيير شار براي اثرگذاري آسان‌تر است. اگر حلقه در شكل زیر از چوب (يك عايق) ساخته شده باشد، تقريباً هيچ جريان القا شده‌‌اي در پاسخ به تغيير شار عبوري از حلقه وجود ندارد.

برعكس هر چه مقاومت مدار كم‌تر باشد، جريان القا شده بيش‌تر و تغيير شار عبوري از مدار مشكل‌تر است. اگر حلقه در شكل زیر رساناي خوبي باشد، تا وقتي كه آهنربا نسبت به حلقه حركت كند جريان القا شده وجود خواهد داشت. وقتي آهنربا و حلقه ديگر حركت نسبي ندارند، جريان القا شده به دليل مقاومت غيرصفر در مدار به تندي به صفر كاهش مي‌يابد.

تصویر
ميدان مغناطيسي القا شده به طرف پايين است تا با تغيير شار مخالفت كند. براي ايجاد اين ميدان القا شده جريان القا شده بايد وقتي حلقه را از بالا نگاه مي‌كنيم ساعتگرد باشد.

  امتیاز: 0.00