منو
 کاربر Online
1732 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 17 اسفند 1391 [06:52 ]
  آنچه دربارۀ قانون لنز باید بدانید
 

آنچه دربارۀ قانون لنز باید بدانید

قانون لنز روش مناسب ديگري براي تعيين جهت جريان القايي يا emf است. قانون لنز، اصل مستقلي نيست؛ آن را مي‌توان از قانون فاراده به‌دست آورد. قانون لنز همان نتايجي را به همراه دارد كه توسط قاعده‌هاي تعيين علامت مبتني بر قانون فاراده به‌دست مي‌آيد، اما اغلب استفاده از قانون لنز آسان‌تر است.

قانون لنز همچنين در درك شهودي اثرهاي القايي مختلف و قانون پايستگي انرژي به ما كمك مي‌كند. هاينريش فردريش لنز (1865 ـ 1804) دانشمندي روسي بود كه بسياري از كشف‌هاي فاراده و هانري را به‌طور مستقيم انجام داده بود. قانون لنز حاكي از آن است كه:

جهت هر اثر القاي مغناطيسي به‌گونه‌اي است كه با عامل آن اثر مخالفت مي‌كند.

ممكن است «عامل» تغيير شار عبوري از يك مدار ساكن ناشي از متغير بودن ميدان مغناطيسي، تغيير شار ناشي از حركت رساناهايي كه مدار را ساخته‌اند، يا هر تركيبي از اين دو باشد.

درون سطحي كه توسط مدار محصور شده است،‌ اگر ميدان اصلي رو به افزايش باشد، اين ميدان مخالف ميدان اصلي است، اما چنانچه ميدان اصلي رو به كاهش باشد، در همان جهت ميدان اصلي است. يعني، جريان القا شده با تغيير شار عبوري از مدار (و نه با خود شار) مخالفت مي‌كند.

اگر تغيير شار ناشي از حركت رساناها باشد، جريان القا شده در رساناي متحرك در جهتي است كه نيروي مغناطيسي حاصل از آن كه به رسانا وارد مي‌شود با حركت آن مخالفت مي‌كند. بنابراين با حركت رسانا، كه عامل جريان القا شده است، مخالف است.

  امتیاز: 0.00