منو
 صفحه های تصادفی
غیبت امام زمان - هشدار پیامبر اکرم
رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری
امام جواد علیه السلام و نارضایتی از زندگی در بغداد
موضعی بودن رکوردها
صحنه ای از مقام والای امام حسن و امام حسین علیهماالسلام
تعیین نیازهای ورودی و خروجی سیستم
مدیریت فرایندها
علت برداشت افراطی از آزادى دین و آزادى عقیده در دنیاى غرب
نیم رسانای آلاییده
طراحی لوازم تعمیرات خانگی
 کاربر Online
925 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 17 اسفند 1391 [07:44 ]
  آنچه باید از قانون فاراده بدانید
 

آنچه باید از قانون فاراده بدانید

عامل مشترك در تمام اثرهاي القايي، تغيير شار مغناطيسي عبوري از يك مدار است. شکل زیر محاسبه‌ي شار مغناطيسي عبوري از يك عنصر سطح را نشان می دهد.

تصویر

قانون القاي فاراده حاكي از آن است كه: نيروي محركه‌‌ي القايي در يك حلقه‌ي بسته‌ برابر منفي آهنگ زماني تغيير شار مغناطيسي عبوري از حلقه است.

قانون فاراده به طور نمادين عبارت است از

تصویر

  امتیاز: 0.00