منو
 کاربر Online
1152 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 17 اسفند 1391 [06:44 ]
  آنچه باید از قانون فاراده بدانید
 

آنچه باید از قانون فاراده بدانید

عامل مشترك در تمام اثرهاي القايي، تغيير شار مغناطيسي عبوري از يك مدار است. شکل زیر محاسبه‌ي شار مغناطيسي عبوري از يك عنصر سطح را نشان می دهد.

تصویر

قانون القاي فاراده حاكي از آن است كه: نيروي محركه‌‌ي القايي در يك حلقه‌ي بسته‌ برابر منفي آهنگ زماني تغيير شار مغناطيسي عبوري از حلقه است.

قانون فاراده به طور نمادين عبارت است از

تصویر

  امتیاز: 0.00