منو
 کاربر Online
418 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 09 اسفند 1391 [07:58 ]
  شواهد تجربي براي تشكيل شدن نور از فوتون ها
 

شواهد تجربي براي تشكيل شدن نور از فوتون ها

شواهد تجربي كه نور از فوتون ها تشكيل شده است از پديده اي به نام اثر فوتوالكتريك به دست مي آيند كه در آن ها الكترون ها وقتي نور به سطحي فلزي بتابد گسيل مي شوند.

شكل زير اين اثر را نشان مي دهد. اگر نور به كار رفته بسامدي بقدر كافي بالا داشته باشد الكترون ها گسيل مي شوند. الكترون هاي خارج شده به طرف الكترود مثبت به نام جمع كننده حركت مي كنند و جرياني را به وجود مي آورند كه توسط آمپرسنج خوانده مي شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00