منو
 کاربر Online
1018 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 28 بهمن 1391 [05:57 ]
  کشف راز قمرهای کوچک زحل
 

حلقه F زحل، به دلیل تغییرات سریع در شکل آن که در دوره زمانی چند ساعت تا چند سال رخ می دهد، توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است و احتمالاً این حلقه، تنها مکانی در منظومه خورشیدی است که برخوردهایی در مقیاس بزرگ در آن به طور روزانه اتفاق می افتند.
وقتی در سال 2006، CASSINI (کاسینی) شروع به عکس برداری از زحل کرد، کشف تعداد زیادی قمر کوچک در حلقه F زحل، دور از انتظار بود. دانشمندان فکر می کردند نیروهای کشندی قدرتمند، توده شدن ذرات را (که تشکیل قمرهای کوچک به آن وابسته است) کاهش می دهند، بنابراین کشف تعداد زیادی قمر کوچک در حلقه های زحل، دانشمندان را سر در گم کرده بود.
چون فرایندهایی که در حلقه های زحل رخ می دهد با فرایندهایی که در دیسک پیش سیاره ای (protoplanetary disk : صفحه ای چرخان از گاز چگال که یک ستاره تازه متولد شده را احاطه می کند) اتفاق می افتد قابل مقایسه است، درک آنها می تواند منجر به حل معماهای منظومه خورشیدی شود.
بررسی حلقه F زحل (خارجی ترین حلقه چگال) نشان داده است که قمر پرامثیوس (Prometheus) به طور مستقیم بر روی تشکیل قمرهای کوچک این حلقه تأثیر می گذارد. خود این قمرهای کوچک می توانند ساختارهایی را در حلقه F تشکیل دهند. بر هم کنش میان پرامثیوس و حلقه F به دلیل تفاوت در هم ترازی حلقه F بیضوی و مدار بیضوی پرامثیوس رخ می دهد. با گذشت زمان، تغییر در محورهای چرخش، این هم ترازی را تغییر داده و موجب می شود پرامثیوس خیلی به حلقه F نزدیک شود. در طول یک دوره مداری، هنگام نزدیکترین رویارویی، پرامثیوس به سمت حلقه F حرکت کرده و سپس از آن دور می شود که این کار موجب به وجود آمدن کانال های نواری می شود. (Streamer_channels : استریم چنلز)
از آنجایی که در حلقه F ذرات با یکدیگر بر هم کنش دارند، حرکت سیال مانندی در آنها مشاهده می شود. به دلیل نیروی عمودی که از طرف پرامثیوس به این جریان وارد می شود این حرکت، سیال مانند است که آشفتگی ها و پس از آن گردابهایی را در داخل حلقه F به وجود می آورد.
این گردابها با متمرکز کردن ذرات در مرکز خود به طور گسترده ای به مکانیزم تشکیل اجرام سیاره مانند کوچک (در دیسک پیش سیاره ای) شتاب می دهند. در اینجا می توان نشان داد که فرایند مشابهی در تشکیل قمرهای کوچک موجود در حلقه F زحل (که توسط CASSINI مشاهده شد) رخ می دهد.

ترجمه شده از سایت: Sciencedaily
تصویر

  امتیاز: 0.00