منو
 صفحه های تصادفی
اندازه گیری جرم زمین
قالی بافی درجه 2
خانواده در روستا
دوبینیوم
لوح آسمانی جابر
توپولوف
هنر مردم داری
پروپرانولول
صدراعظم های مظفرالدین شاه
در خانهء پیامبر در کودکی
 کاربر Online
500 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 15 بهمن 1391 [10:42 ]
  افزايش بي‌نظمي يا آنتروپي به روايت تصوير
 

افزايش بي‌نظمي يا آنتروپي به روايت تصوير

دادن گرما به يك جسم بي‌نظمي آن را افزايش مي‌دهد ، زيرا تندي‌هاي مولكولي ميانگين و در نتيجه حركت مولكولي كاتوره‌اي را زياد مي‌كند. انبساط آزاد يك گاز بي‌نظمي را زياد مي‌كند ، زيرا مولكول‌ها پس از انبساط نسبت به قبل كاتورگي بيش‌تري از نظر مكان دارند. شكل زير فرايند ديگري را نشان مي‌دهد كه در آن بي‌نظمي يا آنتروپي افزايش مي‌يابد.

تصویر

  امتیاز: 0.00