منو
 کاربر Online
1129 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 03 بهمن 1391 [12:46 ]
  تلسکوپ های ناسا، الگوی آب و هوایی یک کوتوله قهوه ای را مورد بررسی قرار دادند
 

ستاره شناسان به کمک تلسکوپ فضایی اسپیتزر و هابل ناسا، اتمسفر طوفانی یک کوتوله قهوه ای را مورد بررسی قرار داده و دقیق ترین نقشه آب و هوایی را برای این دسته از گوی های ستاره مانند سرد ایجاد کرده اند. پیش بینی ها نشان می دهد که ابرهایی به اندازه سیاره، این دنیاهای عجیب را می پوشاند.
کوتوله های قهوه ای مانند ستاره ها از گاز فشرده به وجود می آیند اما به دلیل جرم کم، آنها نمی توانند مانند ستاره ها با فعل و انفعالات هسته ای انرژی تولید کنند.
محققان، تلسکوپ هابل و اسپیتزر را به طور همزمان به سمت کوتوله قهوه ای به نام 2MASSJ22282889-431026 گرداندند. آنها دریافتند نور این جرم حدوداً هر 90 دقیقه، با چرخش آن تغییر می کند. اما عجیب تر اینکه این تیم از محققان متوجه شدند، این زمان بندی تغییر در روشنایی، بسته به طول موج های مختلف نور فروسرخ، متفاوت است.
این تغییرات، در اثر چرخش لایه ها یا قطعه های مختلف ماده که به همراه طوفان هایی به بزرگی زمین، به دور کوتوله قهوه ای می چرخند ایجاد می شود. چون بخار آب و متان که در ارتفاعات بالایی قرار دارند، مانع عبور طول موج های خاصی از نور فروسرخ می شوند در حالی که طول موج های فروسرخ دیگر از لایه های عمیق تر بیرون می آیند هابل و اسپیتزر لایه های اتمسفری متفاوتی را می بینند.
ترکیبات ابرهای کوتوله های قهوه ای شباهتی به ابرهای زمین یا مشتری ندارد. این ابرها، از دانه های داغ شن و قطرات آهن مایع و دیگر ترکیبات بر انگیخته تشکیل شده اند.
محققان در نظر دارند تا به کمک هابل و اسپیتزر به بررسی اتمسفر ده ها کوتوله قهوه ای که در نزدیکی ما هستند بپردازند.
به کمک چنین مطالعاتی، اخترشناسان اطلاعات بیشتری درباره این دسته مهم از اجرام (که جرمی بین ستاره ها و سیارات فراخورشیدی مشتری مانند دارند) به دست می آورند.
ترجمه شده از سایت: Sciencedailyتصویر

  امتیاز: 0.00