منو
 صفحه های تصادفی
دانش آموز خلاق
ضرورت و اهمیت شیطان شناسی
دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا
تیره گربه سانان
ایجاد لینک های جدید مرتیط با ورزش
دگرگونی روابط کوچندگان و مردم روستانشین
جامعه شناسی قشرها و نابرابریها
پدیده و بیماری رینود
آزادی جنسی
تکنیک های تناظر و دوگونه شمردن
 کاربر Online
417 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 01 بهمن 1391 [15:35 ]
  صورتهای فلکی
 

سلام لطفا صورتهای فلکی دایره البروج را به طور کامل بنویسید و تفاوت صورتهای فلکی دایره البروج با سایر صورتهای فلکی چیست؟ آیا می شود نام همه صورتهای فلکی را بنویسید؟

  امتیاز: 0.00