منو
 صفحه های تصادفی
قرارداد 1907 میلادی پیرامون ایران
دانشکده‌ علوم تربیتی دانشگاه تهران
دی‌اکسید کربن
خونریزی مغزی
هیدراتاسیون
شیمی مواد پاک کننده
نوترینوی خورشیدی
نماز جمعه
کاربر:امید س فراهانی
چک
 کاربر Online
453 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 دی 1391 [10:45 ]
  ماشینی هیجان انگیز برای بررسی قانون سون نیوتون
 

ماشینی هیجان انگیز برای بررسی قانون سون نیوتون

نیرویی که بر جسمی اثر می‌کند همواره نتیجه‌ی بر هم کنش آن جسم با جسمی دیگر است ، در نتیجه نیروها همواره به صورت زوج عمل می‌کنند ، شما نمی‌توانید دستگیره‌‌ی دری را بکشید بدون آن که دستگیره هم شما را بکشد. هنگامی که توپ فوتبالی را شوت می‌کنید نیروی رو به جلویی که پای شما به توپ وارد می‌کند توپ را در مسیرش پرتاب می‌کند ، ولی شما نیز نیرویی را که توپ به پای شما وارد می‌کند حس می‌کنید. اگر به سنگ بزرگی لگد بزنید دردی که احساس می‌کنید ناشی از نیرویی است که سنگ به پای شما وارد کرده است.

در هر یک از این موردها نیرویی که شما بر جسم وارد می‌کنید در خلاف جهت نیرویی است که جسم به شما وارد می‌کند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که هرگاه دو جسم برهم کنش کنند دو نیرویی که آن‌ها بر یک‌دیگر وارد می‌کنند همواره دارای بزرگی یکسان و در خلاف جهت یک‌‌دیگرند. این واقعیت را قانون سوم نیوتون درباره‌ی حرکت می‌نامند :

قانون سوم نیوتون درباره‌ی حرکت : اگر جسم A نیرویی بر جسم B وارد کند (یک `کنش`) ، آنگاه جسم B نیز نیرویی بر جسم A وارد می‌کند (یک `واکنش`). این دو نیرو دارای بزرگی یکسان بوده ولی در خلاف جهت یک‌دیگرند. این دو نیرو بر دو جسم مختلف وارد می‌شوند.

در شکل زیر نیز نیروی واکنش ناشی از خروج گاز از کپسول، بنا به قانون سون نیوتون، سبب حرکت ماشین می شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00