منو
 صفحه های تصادفی
عترت کیست؟
معجزه پیامبر اسلام
وادی محسر
دستاوردهای نظریه یادگیری پاولف
کاربردهای انتقال ژن به گیاهان
طایفه افشار
قانون اهم
دیاگرام اوربیتال مولکولی گونه های A2 عناصر دوره دوم جدول تناوبی
سیستمهای مخابراتی
لشکرکشی محمود به هند- فتح قیرات و نور
 کاربر Online
257 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 دی 1391 [09:20 ]
  برخوردهاي كشسان گلوله های مشابه با یکدیگر
 

برخوردهاي كشسان گلوله های مشابه با یکدیگر

اگر نيروهاي بين جسم‌ها پايستار نيز باشند به گونه‌اي كه در برخورد هيچ انرژي مكانيكي‌اي تلف يا توليد نشود ، انرژي جنبشي كل سامانه پس از برخورد همان مقدار پيش از برخورد را دارد. چنين برخوردي برخورد كشسان خوانده مي‌شود. برخورد بين دو تيله يا دو توپ بيليارد تقريباً به طور كامل كشسان است. شكل زیر مدلي براي يك برخورد كشسان را نشان مي‌دهد. هنگامي كه گلوله ها به هم برخورد مي‌كنند ، مقداري از انرژي جنبشي اوليه به به انرژي جنبشي گلوله های انتهایی تبديل مي‌شود.


تصویر


برخوردي كه در آن انرژي جنبشي كل پس از برخورد كم‌تر از انرژي جنبشي پيش از برخورد باشد برخورد ناكشسان خوانده مي‌شود. كوفته‌‌ي كوچكي كه در بشقاب اسپاگتي فرود مي‌آيد و گلوله‌اي كه در قطعه چوبي فرو مي‌رود مثال‌هايي از برخوردهاي ناكشسان‌اند. برخورد ناكشساني كه در آن جسم‌هاي برخورد كننده به يك‌ديگر بچسبند و پس از برخورد به صورت يك جسم
حركت كنند را اغلب برخورد ناكشسان كامل مي‌نامند.

  امتیاز: 0.00