منو
 کاربر Online
904 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 دی 1391 [10:09 ]
  انتقال تکانه در تصادف اتومبیل
 

انتقال تکانه در تصادف اتومبیل

تكانه‌ي يك ذره p=mv و انرژي جنبشي آن K=1/2mv*v هر دو به جرم و سرعت ذره بستگي دارند. تفاوت بنيادي اين دو كميت در چيست؟

يك پاسخ رياضي محض آن است كه تكانه برداري است كه بزرگي آن متناسب با سرعت است در حالي كه انرژي جنبشي كميتي نرده‌اي است متناسب با مربع سرعت. ولي براي مشاهده‌ي تفاوت فيزيكي بين تكانه و انرژي جنبشي نخست كميتي به نام ضربه را تعريف مي‌كنيم كه رابطه‌ي نزديكي با تكانه دارد.

ضربه كميتي برداري است ؛ جهت آن همان جهت نيروي خالص است. بزرگي آن برابر است با حاصل ضرب بزرگي نيروي خالص در مدت زماني كه نيروي خالص اثر مي‌كند. يكاي SI ضربه نيوتون ـ ثانيه است.

اگر اتومبيلي كه سريع در حال حركت است ناگهان در يك تصادف متوقف شود ، تكانه‌ي راننده (جرم ضرب در سرعت او) در مدت كوتاهي از يك مقدار بزرگ به صفر تغيير مي‌كند. كيسه‌ي هوا باعث مي‌شود كه راننده تكانه‌ي خود را تدريجي‌تر از زماني از دست بدهد كه به طور ناگهان با فرمان اتومبيل برخورد مي‌كرد ، در نتيجه نيروي وارد بر راننده و امكان آسيب ديدن او كاهش مي‌يابد.

تصویر

  امتیاز: 0.00