منو
 صفحه های تصادفی
موز «داروئی»
اسماعیل بن احمد سامانی
فضلون بن محمد
دیادوکیت
کلوستالیت
محمد بن مسلمه
شبهه عصمت حضرت موسی
اکسیرترکی
توهم
تاثیر سوء حرام خوری
 کاربر Online
521 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 28 دی 1391 [03:05 ]
  نمایی از آسمان نیمه شب دی و بهمن
 

این تصویر، نمایی از آسمان نیمه شب دی و بهمن 91 می باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می شود، در سمت شرق یا سمت چپ تصویر صورت فلکی Leo یا اسد و یا شیر طلوع کرده است. در سمت غرب یا سمت راست تصویر، صورت فلکی Aries یا حمل و یا قوچ قرار گرفته است که در حال غروب می باشد. اگر این دو صورت فلکی را با خطی به هم وصل کنیم، در بین این دو صورت فلکی، صورتهای فلکی: Cancer یا سرطان و یا خرچنگ و Gemini یا جوزا و یا دو پیکر و Taurus یا ثور و یا گاو قرار گرفته است. این صورتهای فلکی قابل مشاهده در این شب، جزو صورتهای فلکی منطقه البروج هستند. یکی دیگر از صورتهای فلکی بسیار زیبا در آسمان این شب، صورت فلکی Orion یا جبار و یا شکارچی است. همچنین سیاره Jupiter یا مشتری در صورت فلکی گاو قابل مشاهده است. اگر تلسکوپ کوچکی در اختیار داشته باشید، چهار قمر گالیله ای سیاره مشتری قابل مشاهده است. شما با گرفتن یک پیرینت از این تصویر و منطبق کردن آن با آسمان، به راحتی می توانید سایر صورتهای فلکی را نیز بیابید.

تصویر

  امتیاز: 0.00