منو
 کاربر Online
647 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 26 دی 1391 [14:18 ]
  انگیزش
 

مفهوم انگیزش پیشرفت
هدف از نظریۀ انگیزش پیشرفت تبیین و پیش بینی رفتار در موقعیت های پیشرفت است. مثلا، برای تبیین این موضوع که چرا برخی از دانش آموزان با اطمینان خاصی از حضور در جلسۀ امتحان کلاسی خودداری می کنند، می توان از انگیزۀ اجتناب از شکست استفاده کرد. و چرا برخی دیگر ، از فعالیت های درسی خارج از کلاس درس استقبال می کنند، می توان از انگیزۀ درونی بالا برای افزایش دانش استفاده کرد. انگیزه ها، سازه های فرضی هستند. آنها را نظریه پردازان ساخته اند تا رفتار را قابل فهم تر و پیش بینی پذیرتر کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 26 دی 1391 [14:25 ]
  دیدگاه نظریه پردازان درباره انگیزش
 

بعضی نظریه پردازان، انگیزش پیشرفت را یک ویژگی ثابت مفهوم سازی می کنند. چیزی که فرد ممکن است به مقدار کم یا زیاد آن را داشته باشد. به عنوان مثال، یک دانش آموز ممکن است برای پیشرفت در درس جغرافیا انگیزۀ نیرومندی داشته باشد ولی به خاطر تجارب خاصی در جبر یا ریاضی چندان انگیزه ای برای آن نداشته باشد.
در حال حاضر، رویکرد جدید عقیده دارد که معلمان فرصت قابل توجه برای افزایش انگیزش دانش آموزان را در اختیار دارند. بر طبق این دیدگاه، سطوح انگیزش دانش آموزان را فقط والدینشان تعیین نمی کنند. البته این مطلب به این معنی نیست که والدین بر انگیزش و رفتار دانش آموزان در کلاس درس تاثیر ندارند. ولی معلمان می توانند جنبه های زیادی از آموزش کلاس را کنترل کنند و تصور بر این است که متغیرهایی که معلمان کنترل می کنند بر انگیزش دانش آموزان موثر است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 13 بهمن 1391 [10:53 ]
  شاخص های انگیزشی مربوط به یادگیری
 

از پنج عامل زیر می توان به عنوان شاخص های انگیزشی مربوط به یادگیری یاد کرد:
 • جهت توجه و فعالیت: وقتی که افراد به چیزی توجه می کنند و یا تکلیفی را برای انجام دادن انتخاب می کنند.
 • پافشاری: طول مدتی را که یک فرد در یک فعالیت درگیر می شود.
 • سطح فعالیت: افراد می توانند از روی علاقه یا از روی بی علاقگی روی تکلیفی کار کنند.
 • انگیزش مداوم: افرادی که بدون مشوق های بیرونی آشکار، مجددا به انجام کار رو می آورند و به میل خودشان تکلیف را انجام می دهند.
 • عملکرد: عملکرد تا اندازه ای پیامد چهار عامل فوق است. دانش آموزی که با علاقه روی تکلیف کار می کند ، وقتی که تکلیف دشوار باشد پافشاری می کند، و بدون وجود مشوق های بیرونی درگیر تکلیف می شود، بدون شک عملکرد بهتری نسبت به سایر دانش آموزان دارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 13 بهمن 1391 [10:55 ]
  نکتۀ علمی
 

به هر حال باید بدانیم که رابطۀ کامل بین انگیزش و عملکرد وجود ندارد. بعضی از دانش آموزان بدون تلاش زیاد عملکرد خوبی دارند و بعضی دیگر نیز علیرغم تلاش زیاد، عملکرد پایین دارند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 18 بهمن 1391 [09:34 ]
  تشخیص مشکلات انگیزشی
 

چگونه می توان تشخیص داد که چه موقع دانش آموزان پایینتر از ظرفیت خود عمل می کنند؟ رویکردی که برای تشخیص کم آموزان مورد استففاده قرار می گیرد، آزمون های استعداد هستند. دانش آموزانی که عملکردشان در کلاس از عملکرد مورد انتظار آنها در آزمون استعداد پایینتر است، ممکن است مشکلات انگیزشی داشته باشند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 18 بهمن 1391 [09:36 ]
  آزمون های استعداد
 

آزمون های میزان شده در تشخیص مشکلات انگیزشی می توانند مفید باشند؛ اما، آنها به تنهایی اطلاعات کافی را فراهم نمی کنند. در واقع ما آزمون هایی را که بتوانند استعداد واقعی افراد را بسنجند، نداریم و از طرف دیگر آزمون ها نمی توانند جایگزین مشاهدات معلم شوند. لذا به این منظور یعنی تشخیص مشکلات انگیزشی دانش آموزان به مشاهدات معلم نیاز داریم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 18 بهمن 1391 [09:46 ]
  سوالات لازم برای تشخیص مشکلات انگیزشی
 

در زیر فهرستی از سوال هایی که معلم می تواند در تشخیص مشکلات انگیزشی دانش آموزان از آنها یا از خودش سوال کند، ارائه شده است. این سوال ها با سطح بالایی از انگیزش پیشرفت در ارتباط هستند و جواب خیر به هر یک از سوال ها بیانگر وجود مشکل انگیزشی است.
 • آیا دانش آموز به معلم توجه می کند؟
 • آیا در کلاس به طور داوطلبانه به سوال ها پاسخ می دهد؟
 • آیا او بلافاصله به انجام تکالیف مبادرت می کند؟
 • آیا او تا کامل کردن تکالیف، توجه اش را حفظ می کند؟
 • آیا او در حل مسائل پافشاری می کند یا به محض برخورد با مشکل در حل آنها، دست از کار می کشد؟
 • آیا وقتی که واقعا نیاز داشته باشد، کمک می خواهد؟
 • آیا وقتی که بتواند، به طور خودمختار عمل می کند؟
 • آیا به موقع تکلیفش را تحویل می دهد؟
 • آیا کارش کامل است؟
 • آیا وقتی که حق انتخاب دارد، دروس یا تکالیف چالش انگیز را حتی وقتی که ممکن است در ابتدا موفق نشود، انتخاب می کند؟
 • آیا اشتباهات اولیه یا عملکرد ناقص را به عنوان بخش طبیعی یادگیری یک مهارت جدید می پذیرد؟
 • آیا عملکرد او در تکالیف متفاوت که مستلزم مهارت های مشابه هستند، کلاملا یکسان است؟
 • آیا عملکردش در آزمون بیانگر سطح بالایی از درک او از تکالیفش است؟
 • آیا در فعالیت های یادگیری، فراتر از آنچه که مورد نیاز است، درگیر می شود؟
 • آیا از دستورات پیروی می کند؟
 • آیا حتی هنگامی که از همکلاسی هایش بهتر عمل می کند، برای بهبود مهارتش تلاش می کند؟
 • آیا خودش فعالیت های یادگیری چالش انگیز را انتخاب می کند؟
 • آیا وقتی که برای انجام تکلیف نمره ای منظور نمی شود، روی تکلیف سخت تلاش می کند؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 21 اسفند 1391 [17:25 ]
  انگیزش درونی
 

بسیاری از نظریه پردازان ادعا می کنند که برای ایجاد یادگیری، تقویت بیرونی نیاز نیست. آنها عقیده دارند که انسان ها در موقعیت هایی که احساس کنند باید به دلایل درونی درگیر رفتار یادگیری شوند، بهتر یاد می گیرند. عقیده بر این است که کار کردن روی تکالیف به دلایل درونی، مانند علاقه به تکلیف، لذتبخش تر بوده و در نهایت به یادگیری بیشتر منجر می شود تا کار کردن بر روی تکلیف به دلایل بیرونی، مانند خشنود کردن اطرافیان، فرار از تنبیه یا به دست آوردن یک پاداش

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 16 فروردین 1392 [17:28 ]
  انگیزش شایستگی
 

یک نیاز درونی انسان برای احساس شایستگی، ویژگی های درونی انسان است؛ و رفتارهایی مانند کاوش و تلاش هایی برای تسلط به وسیلۀ این نیروی انگیزشی فطری بهتر تبیین می شوند. انگیزۀ اساسی موثر بودن، رفتارهای ناهمخوان یک نوزاد را در حال وارسی یک شی از نظر دیداری، کنار هم چیدن قطعات یک پازل توسط یک کودک دو ساله، مشق نوشتن یک کودک شش ساله و بازی شطرنج یک نوجوان را تبیین می کند.در واقع این رفتارها به رفتارهای انطباقی کودک بستگی دارد. زیرا کودک را وادار می کند که موثرتر با محیط مقابله کند. مطالعات متعدد اثبات کرده اند که احساسات کارامدی یا غرور کودکان وقتی که آنها بر تکالیف نسبتا دشوار تسلط می یابند، بیشتر می شود. مطالعات بر روی نوزادان کم سن و سال هشت هفته ای نشان می دهد که لبخند زدن با پردازش محرکات دیداری جدید( که برای نوزاد شکلی از تسلط بر محیط است) بیشتر تداعی می شود تا با پردازش محرکات آشنا. با افزایش سن، نوزادان به طور فزاینده به محرکات پیچیده لبخند می زنند، احتمالا به خاطر این که محرکات ساده دیگر چالش انگیز نیستند. این انگیزش افراد را وادار می کند که به شیوه هایی عمل کنند که در مقابله با محیط شایستگی بیشتری را احساس کنند.از سوی دیگر، باید خاطر نشان کرد که انگیزش شایستگی با محیط اجتماعی فرد ارتباط دارد و می تواند آن را کم یا زیاد کند.بنابر این، افراد تا حدودی برای رشد شایستگی و تجربه کردن احساس مثبت کارامدی مرتبط با تلاش های در حد تسلط موفقیت آمیز، درگیر تکالیف می شوند. در بعضی موارد شایستگی به وسیلۀ تکلیف تعریف می شود. در موارد دیگر به وسیلۀ محیط اجتماعی تعریف می شود. در همۀ موارد پاداش بیرونی مورد نیاز نیست. افراد به طور درونی برانگیخته می شوند تا برای رشد شایستگی در تکالیف تسلط یابند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 فروردین 1392 [17:53 ]
  کنجکاوی
 

برخی از نظریه پردازان بر این نکته تاکید می کنند که افراد را باید به عنوان پردازشگران اطلاعات در نظر گرفت. این گروه از نظریه پردازان ادعا می کنند که انسان ها از فعالیت ها و رویدادهایی که برای آنها سطح بهینه شگفتی، ناهمخوانی، پیچیدگی یا تفاوت از انتظاراتشان را فراهم می کند، لذت می برند. بنابر این، افراد تکالیفی را جستجو می کنند که با سطح مهارت متداولشان چالش داشته باشد، یک محرک جدید، درست مانند یک تکلیف ، چالشی را فراهم می کند. افراد برای پردازش یا فهم محرک های جدیدی که با انتظاراتشان یا تجارب قبلی آنها همخوان نیست، باید تلاش بیشتری را صرف کنند تا محرک هایی که آشنا و مورد انتظارشان است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 25 فروردین 1392 [12:22 ]
  خودمختاری
 

برخی از نظریه پردازان در مورد انگیزش درونی، بر نقش خودمختاری تاکید می کنند. آنان ادعا می کنند که افراد علاوه بر نیاز به شایستگی، به طور طبیعی به احساس خودمختاری نیاز دارند. آنها می خواهند بر این باور باشند که با ارادۀ خودشان درگیر فعالیت ها می شوند . یعنی خودشان می خواهند نه برای دریافت پاداش بیرونی یا اجتناب از تنبیه. این گروه از نظریه پردازان عقیده دارند که وقتی افراد خودشان را به عنوان علت رفتارشان درک می کنند یا با استفاده از زبان نظریه پردازان انگیزشی، وقتی خودشان را به عنوان منبع علیت درک می کنند، به طور درونی برانگیخته می شوند. وقتی افراد بر این عقیده اند که به خاطر پاداش ها، اجبارها، یا خشنود کردن شخص دیگر درگیر رفتار می شوند، یعنی وقتی که منبع علیت بیرونی است، آنها به طور بیرونی برانگیخته می شوند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 25 فروردین 1392 [12:27 ]
  انگیزش درونی شده
 

گروهی دیگر از نظریه پردازان در مورد انگیزش درونی برای درگیر شدن در رفتارهایی که با ارزش های درونی همراه است، بر دلایل درونی تاکید می کنند تا بر ویژگی های تکلیف مانند تازگی و ... یا نیاز فرد به احساس شایستگی. کودکان از والدین یا بزرگسالان مهم دیگر یاد می گیرند که در جامعه، رفتارهای خاص با ارزش هستند . آنها این ارزش ها را به عنوان ارزش های خهودشان تلقی می کنند و مطابق با آنها رفتار می کنند. در چنین موقعیتی، افراد بر این باورند که بر طبق ارادۀ خودشان رفتار می کنند تا بر طبق الزام ها یا اجبارهای بیرونی. برلای مثال، کودکانی که اخلاق کاری درونی شده دارند و برای یادگیری تحصیلی ارزش قائل هستند؛ ممکن است روی یک تکلیف کار کنند. خواه علاقه درونی و تجربۀ احساس شایستگی وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 25 فروردین 1392 [12:34 ]
  خودگردانی و درونی ساختن
 

عقیده بر این است که خودگردانی از یک فرایند درونی ساختن ناشی می شود. کودکان ابتدا برای رفتارهای خاص( مثل سخت کوشی، یادگیری چیزهای جدید) به طور بیرونی تقویت می شوند. به تدریج آنها شروع می کنند به تقویت خودشان( احساس غرور برای سخت کوشی) یا تنبیه خودشان( احساس گناه برای عدم سخت کوشی) . برای مثال یک کودک به خاطر مطالعه کردن احساس غرور می کند. زیرا والدینش قبلا او را برای مطالعه کردن تحسین کرده اند. یا او به خاطر مطالعه نکردن احساس گناه می کند( شکلی از خود تنبیهی) ؛ زیرا والدینش قبلا او را برای مطالعه نکردن تنبیه کرده اند . سرانجام کودکان ارزشهایی را که متضمن رفتارهای قبلا تقویت شده است را درونی می کنند.به طوری که این ارزشها را ارزش های خودشان تلقی می کنند.آنها سپس بر طبق این ارزش ها که به ارادۀ خودشان است ، عمل می کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 30 فروردین 1392 [09:12 ]
  انگیزش درونی و یادگیری کلاسی
 

تکالیفی که ویژگی های شگفتی، ناهمخوانی و پیچیدگی داشته باشند؛ برای دانش آموزان جذاب هستند، خواه در کلاس و خواه خارج از کلاس با آنها برخورد کنند. تکالیفی که دانش آموزان به اجازۀ خودشان انتخاب می کنند هر وقت که با آن تکالیف برخورد کنند، انگیزش درونی افزایش می یابد. بنابر این، انگیزش درونی می تواند در رفتار کلاسی دانش آموزان نقش مهمی داشته باشد. با این وجود، حتی اگر تکالیف مدرسه به طور درونی توانایی برانگیختن داشته باشند، معمولا دانش آموزان برای انجام تکالیف تلاش نمی کنند؛ مگر این که دلیل بیرونی برای تلاش آنها وجود داشته باشد. نبود انگیزش درونی در کلاس، تا حدودی به وسیلۀ ماهیت مهارت هایی که باید در مدرسه آموخته شوند، ممکن است تبیین شود. بنابر این، معلم باید تکالیف و زمینه های یادگیری را ایجاد کند که انگیزش بیرونی دانش آموزان به سوی انگیزش درونی سوق دهد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 30 فروردین 1392 [09:20 ]
  مزایای انگیزش درونی
 

رفتاری که به طور درونی برانگیخته می شود، مطلوبتر از رفتاری است که به طور بیرونی برانگیخته می شود؛ عمدتا به این که تقویت بیرونی همیشه در دسترس نیست. یک دانش آموز که برای درگیر شدن در رفتارهای پیشرفت به پاداش های بیرونی وابسته است، در محیط های آموزشی که تقویت بیرونی دائمی نیست، وضعیت تحصیلی ضعیف خواهد داشت. علاوه بر آن، احتمالا این دانش آموز در فعالیت های یادگیری خارج از موقعیت های مدرسه ای درگیر نمی شود. اگر یادگیری به عنوان فعالیتی درک شود که برای به دست آوردن پاداش و اجتناب از تنبیه انجام شود، دلیلی وجود ندارد که وقتی پاداش های قابل دسترس و تهدید به تنبیه وجود ندارد، کاری انجام شود.همچنین شواهدی وجود دارند که نشان می دهند دانش آموزانی که برای انجام تکالیف به طور درونی برانگیخته می شوند نسبت به دانش آموزانی که برای پاداش های بیرونی کار می کنند. درک مفهمومی بیشتری از مواد را توسعه می دهند. از سوی دیگر وقتی که دانش آموزی به طور درونی برانگیخته می شود تا به طور بیرونی، توجه بیشتری را بر روی تکالیف متمرکز می کند و از لذت و درگیری هیجانی بیشتری برخوردار می شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 اردیبهشت 1392 [11:14 ]
  انگیزش درونی در کلاس درس
 

توانایی خواندن، حل مسائل ریاضی یا نوشتن یک انشای خوب در دانش آموزان باید همان احساسات شایستگی را که راه رفتن، کامل کردن یک پازل یا درآوردن کفش در یک کودک ایجاد می کند، ایجاد کند. اما تعداد اندکی از کودکان همان تصمیم و پایداری را روی تکالیف مدرسه نشان می دهند که در نوزادی یا اوایل کودکی نشان می دادند. چرا این نظام انگیزشی درونی که بر رفتار کودکان قبل از مدرسه چنین تاثیر نیرومند دارد، به نظر می رسد که در رفتار بیشتر دانش آموزان روی تکالیف مدرسه عامل عمده نیست؟ آیا با افزایش سن، انگیزش درونی کاهش می یابد؟ یا محیط مدرسه مانع از بروز آن می شود؟
روشن است که انگیزش درونی کاملا از بین نمی رود، حتی گاهی اوقات بزرگسالان نیز تمایل به انجام بعضی از تکالیف را صرفا برای کسب احساس شایستگی تجربه می کنند. احتمالا تاکنون دانش آموزانی را دیده اید که بیشتر وقت آزاد خود را صرف بازی با رایانه و ... می کنند؛ اما حاضر نیستند تکالیف مربوط به مدرسه با آن جدیت انجام دهند و یا بیشتر وقت خود صرف انجام امور مدرسه کنند. این امر تحت تاثیر انگیزش درونی است که می خواهیم در اینجا به بررسی آن بپردازیم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1392 [12:52 ]
  انگیزش درونی و تکالیف درسی
 

اگر تکلیف در شخص احساسی از شایستگی ایجاد نکند، آن تکلیف سائق انگیزش شایستگی را فعال نخواهد کرد. این مطلب ممکن است اساسی ترین قاعدۀ انگیزش شایستگی باشد. این قاعده در رفتار کودکان کم سن و سال آشکار است. آنها به تمرین یک مهارت جدید، مانند چرخاندن دستگیره های در فقط تا زمانی ادامه می دهند که کاملا بر آن مهارت تسلط یابند. هنگامی که افراد بر یک مهارت تسلط یافتند، و درگیری در فعالیت، دیگر احساسی از رشد شایستگی را ایجاد نکند، انگیزش درونی برای انجام آن فعالیت نیز متوقف می شود. از این به بعد، آن فعالیت فقط برای اهداف وسیله ای - به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف دیگر - انجام می شود نه به خاطر خودش.
همچنین، تکالیف بسیار دشوار نیز به طور درونی برانگیزاننده نیستند. اگر تلاش های مکرر به تسلط منجر نشوند، فرد رشد شایستگی را تجربه نخواهد کرد و بنابر این، برانگیخته نخواهد شد که درگیری تکلیف را ادامه دهد. تعجب آور نیست، دانش آموزانی که معتقدند از نظر تحصیلی شایستگی دارند، ادعا می کنند که از نظر درونی به تکلیف مدرسه علاقمند ترند تا دانش آموزانی که از شایستگی تحصیلی خود ادراک پایینی دارند. دانش آموزانی که در مدرسه فعالیت خوبی دارند احساسی از رشد شایستگی را تجربه می کنند که این امر باعث حفظ انگیزش درونی آنان می شود. دانش آموزانی که در مدرسه فعالیت ضعیفی دارند احساس عدم شایستگی را تجربه می کنند. احساس عدم شایستگی باعث اضطراب می شود که این امر نیز مانع از انگیزش درونی آنان می شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 [13:14 ]
  پیچیدگی، تازگی و شگفتی
 

یک جنبه از نظریۀ انگیزش درونی بر ناهمخوانی، پیچیدگی و شگفتی تاکید می کند. در این زمینه تنوع در تکالیف همواره مطلوب بوده است. زیرا یک برنامۀ یکنواخت از درس های قابل پیش بینی و عادی که بوسیلۀ تکالیف قابل پیش بینی و عادی دنبال می شود، به زودی به عذاب و رنج روزانه تبدیل خواهد شد. بنابر این، تغییر ماهیت آموزش و تکلیف باعث تازگی می شود.
علاوه بر این، معرفی تکلیف می تواند بر روی اشتیاق دانش آموزان تاثیر بگذارد. لذا، در ارائه تکلیف به دانش آموزان ، بر ضرورت یادگیری و کاربرد آن در زندگی آنان تاکید کرده و فواید آن را توضیح دهید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 [19:15 ]
  کمک
 

دانش آموزان اغلب برای کامل کردن تکالیف درخواست کمک می کنند. روشن است که معمولا باید به آنها کمک کرد؛ اما تنها زمانی باید کمک کرد که واقعا لازم باشد و طوری باید کمک کرد که در نهایت دانش آموزان مطمئن باشند که می توانند تکالیف را کامل کنند. اگر دانش اموزان کمک زیادی دریافت کنند، آنها برای پیامد کارشان هیچ احساس مسئولیتی نخواهند کرد و احساس غرور یا شایستگی را که نتیجۀ کوشش های موفق تسلط آمیز است را تجربه نکرده و برانگیخته نخواهند شد که تکلیف را دنبال کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 [19:20 ]
  ارزشیابی
 

وقتی که به دانش آموزان در زمینه های یادگیری های غیر رسمی حق انتخاب داده می شود، معمولا آنها تکالیف نسبتا دشوار را که برای افزایش تسلط و احساسات شایستگی فرصت هایی فراهم می کنند، انتخاب می کنند. تحقیق نشان داده است که در بیشتر کلاس های درس، دانش آموزانی که حق انتخاب دارند، در زمینۀ تکالیف کلاسی، تکالیف چالش انگیز را انتخاب نمی کنند؛ زیرا آنها نگران ارزشیابی بیرونی هستند که توسط معلم به عمل می آید. بنابر این، نگرانی دربارۀ ارزشیابی تبیین می کند که چرا دانش آموزان از انتخاب تکالیف چالش انگیز صرفنظر می کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 [14:09 ]
  حق انتخاب
 

متغیر دیگری که انگیزش درونی را پرورش می دهد، انتخاب فردی است. مزایای دادن مقداری حق به کودکان یا دانش آموزان در انتخاب فعالیت های درسی شان ثابت کرده است که علاقۀ دانش آموز به فعالیت های مدرسه ای با کنترل کمتر معلم و حق انتخاب بیشتر تکالیف توسط آنها افزایش می یابد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 26 اردیبهشت 1392 [19:55 ]
  نظریۀ انتظار* ارزش اتکینسون
 

هدف اتکینسون ، پیش بینی این امر بود که آیا فرد به تکلیف روی می آورد یا از آن رویگردان می شود. او رفتار پیشرفت را به عنوان تعارض بین تمایل به نزدیک شدن به تکلیف و تمایل به دور شدن از تکلیف تعریف می کند. او عقیده دارد که این دو تمایل متضاد تحت تاثیر تفاوت های فردی با ثبات در ارزش ها و انتظارات، مربوط به احتمال تحقق یک هدف خاص، است.
اولین عامل با ثبات موثر بر تمایل به نزدیک شدن به تکالیف را در نظر می گیریم. اتکینسون معتقد است که انگیزۀ یا نیاز به پیشرفت، افراد را به سوی تکالیف پیشرفت سوق می دهد. نیاز به پیشرفت یک ویژگی نسبتا با ثبات و دائمی برای رسیدن به موفقیت است. او نیاز به پیشرفت را به عنوان ظرفیت تجربۀ غرور بعد از موفقیت، تعریف می کند. او عقیده دارد والدینی که تلاش های پیشرفت کودکانشان را ترغیب می کنند و برای نشان دادن شایستگیشان فرصت هایی را فراهم می کنند، دارای کودکانی هستند که در آنها نیاز به پیشرفت در سطح بالایی است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 26 اردیبهشت 1392 [19:58 ]
  انگیزۀ اجتناب از شکست
 

انگیزۀ اجتناب از شکست عامل با ثبات موثر بر دور شدن از تکالیف است. انگیزۀ اجتناب از شکست به عنوان ظرفیت تجربۀ شرمساری بعد از شکست تعریف می شود. والدینی که تلاش های پیشرفت کودکانشان را تنبیه می کنند، دارای کودکانی هستند که در آنها انگیزۀ اجتناب از شکست نسبتا بالا است. عموما انگیزۀ اجتناب از شکست را از طریق اضطراب تجربه شده در موقعیت های پیشرفت، به طور عملیاتی تعریف می کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 28 اردیبهشت 1392 [18:02 ]
  انگیزش و متغیرهای موقعیتی
 

فرض بر این است که متغیرهای موقعیتی نیز افراد را به سوی تکالیف می کشانندیا از آنها دوری می کنند. دو متغیری را که تصور می شود افراد را به سوی تکالیف پیشرفت می کشانند، انتظار موفقیت و انتظار احساس غرور است. فرض بر این است افرادی که در یک تکلیف خاص انتظار موفقیت دارند، در مقایسه با افرادی که نسبت به موفقیت خود اطمینان کمتری دارند، به احتمال زیاد به تکالیف نزدیک می شود. مقدار غرور مورد انتظار یا به اصطلاح اتکینسون، ارزش مشوقی موفقیت، به انتظارات افراد از موفقیت ارتباط دارد. اتکینسون معتقد است که بعد از موفقیت در یک تکلیف دشوار غرور بیشتری تجربه می شود تا بعد از موفقیت در یک تکلیف آسان. بنابر این، می توان گفت که این دو متغیر موقعیتی یعنی انتظار موفقیت و انتظار غرور در واقع یک متغیر هستند.
دو متغیر موقعیتی نیز مانع تلاش های پیشرفت می شوند. یعنی انتظار شکست و پیش بینی شرمساری. اعتقاد بر این است که شرمساری بعد از شکست در تکالیف اسان بیشتر است. این دو متغیر موقعیتی نیز در واقع یک متغیر هستند یعنی احتمال شکست ادراک شده.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 28 اردیبهشت 1392 [18:05 ]
  نظریۀ یادگیری اجتماعی
 

راتر مانند اتکینسون و بر خلاف نظریه پردازان تقویت محض، عقیده دارد که افکار بر رفتار پیشرفت تاثیر می گذارد. او متعقد است که پاداش به خودی خود فراوانی رفتار را افزایش نمی دهد؛ بلکه باورهای فرد در مورد پاداش مهم است. اگر افراد بر این باور نباشند که دریافت پاداش به خاطر انجام کار است، آنها در آینده انتظار نخواهند داشت که رفتارشان، پاداش به همراه داشته باشد. در نتیجه، پاداش بر رفتار اینده تاثیر نخواهد داشت.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 [13:57 ]
  نظریۀ اسناد واینر و انگیزش
 

نظریه پردازان اسناد، مفهوم منبع کنترل راتر را اصلاح کرده و با دقت آن را شرح داده اند. نظریه پردازان اسناد فرض می کنند که افراد به طور طبیعی در جستجوی علت حادثه هستند. به ویژه وقتی که پیامد مهم یا غیر منتظره است. بنابر این، دانش آموزی که انتظار دارد در امتحان خوب عمل کند، اما ضعیف عمل می کند، سعی می کند برای پاسخ دادن به این سوال که چرا در امتحان شکست خورده است؟ اطلاعاتی را جستجو می کند. بر عکس، دانش آموزی که انتظار دارد در امتحان ضعیف عمل کند اما خوب عمل کرده است، ممکن است برای عملکرد خوبش تبیینی را جستجو کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 [18:22 ]
  خودکارآمدی و انگیزش
 

خودکارآمدی به ارزشیابی های شخصی دانش آموزان از قابلیت های عملکرد بر روی یک تکلیف خاص اشاره می کند. یعنی، آیا آنها توانایی موفق شدن در آن تکلیف را دارند یا نه. مفهوم کارآمدی به یک احساس واقعی از تسلط در مهارت اشاره دارد نه احساس هنجاری از شایستگی. دانش آموزان احساس موثر بودن نخواهند کرد، حتی اگر برای تلاششان پاداش دریافت کنند یا عملکردشان بهتر از دیگران باشد؛ مگر این که آنها خودشان واقعا احساس کنند که در به دست آوردن یک مهارت یا یک دانش جدید در حال پیشرفت هستند. به عنوان مثال، دانش آموزی که به طور کامل بر مهارت های لازم جهت کامل کردن تکالیف ریاضی تسلط یافته است با حل بدون اشتباه تکالیف ریاضی احساس موثری در او ایجاد نخواهد شد، حتی اگر عملکردش بهتر از سایر دانش آموزان باشد. او برای احساس کارآمدی باید افزایش در سطح مهارت خودش را تجربه کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 خرداد 1392 [17:45 ]
  انگیزش و خودارزشی
 

خود ارزشی به ارزیابی افراد از ارزش خودشان اشاره می کند. خود ارزشی مشابه مفاهیمی نظیر عزت نفس و حرمت نفس است. یک فرض بنیادی نظریه خود ارزشی این است که افراد به طور طبیعی برای حفظ خودارزشی، زمانی که مورد تهدید قرار می گیرند، نظیر شکست عمومی، سعی و تلاش از خود نشان می دهند.همسان با این فرض ، تحقیقی است که اشاره می کند بیشتر افراد به قبول مسئولیت شخصی برای موفقیتشان و نسبت دادن شکست ها یا کاستی هایشان به عوامل بیرونی که بر ارزش آنها به عنوان یک فرد بر نمی گردد، تمایل دارند. و به همین دلیل دانش آموزان برای حفظ احساس خود ارزشی، زمانی که با شکست روبرو می شوند، راهبردهای خلاق را به کار می گیرند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 خرداد 1392 [17:48 ]
  خودارزشی و مدرسه
 

نظریه خود ارزشی به مدرسه مربوط است؛ زیرا در بیشتر زمینه های آموزشی، عملکرد تحصیلی معیار اصلی ارزشیابی است. توانایی، به عنوان یک ویژگی ثابت، اغلب برای موفقیت تحصیلی یک عامل مهم در نظر گرفته می شود و عموما توانایی تحصیلی در فرهنگ با ارزش تلقی می شود. در واقع، در یک بررسی ثابت شده است که یک گزارش خوب ، بیشتر به عزت نفس دانش آموزان کمک می کند تا عوامل دیگر. قابل فهم است که چرا دانش آموزان سعی می کنند از نظر تحصیلی از خودشان یک تصویری را بعنوان افراد توانا،‌حفظ کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 15 خرداد 1392 [19:09 ]
  اجتناب از شکست
 

آیا می دانید که دانش آموزان برای اجتناب از شکست و پیامدهای منفی آن به دلایل زیر متوسل می شوند؟
- غیبت کردن از جلسۀ امتحان
-توجه بیش از حد در کلاس درس برای یادداشت برداری از سخنان معلم همراه با سر خم کردن بر روی نوشته ها
- نشستن در انتهای کلاس درس
- قرار گرفتن در موقعیت دور از چشم معلم
-پرسیدن سوال هایی که جوابش را می داند
-نشان دادن ظاهری که او را در حال تفکر نشان دهد
- طفره رفتن از کار

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 29 خرداد 1392 [11:10 ]
  اضطراب و انگیزش
 

ادراکات پایین شایستگی در موقعیت های ارزشیابی، غالبا احساسات اضطراب را ایجاد می کند. مقدار کمی از اضطراب می تواند عملکرد را تسهیل کند. به ویژه اگر تکلیف خیلی دشوار نباشد. اما در بعضی از دانش آموزان اضطراب در موقعیت های پیشرفت باعث تضعیف عملکرد می شود. در مورد دانش آموزانی که به توانایی هایشان اطمینان ندارند، اضطراب می تواند در یادگیری و یادآوری مطالب آموخته شده تداخل ایجاد کند. از سوی دیگر ، برخی معتقدند اضطراب زمانی رخ می دهد که تهدیدی برای عزت نفس فرد وجود داشته باشد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 29 خرداد 1392 [11:15 ]
  اعتماد به نفس و اضطراب
 

دانش آموزانی که آمادگی کمتری برای امتحان دارند و شکست را انتظار می کشند، در مقایسه با دانش آموزانی که آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری دارند، اضطراب بیشتری را تجربه می کنند. بنابر این، آمادگی کمتر، هم موجب اضطراب می شود و هم موجب عملکرد پایین یا ضعیف می شود. به هر حال، اضطراب با یادگیری و میزان درک و فهم نیز رابطه دارد. بدون شک، اضطراب نیز مانند آمادگی کمتر، یک علت است و با عملکرد بهینه مداخله می کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 29 خرداد 1392 [11:22 ]
  برخی از یافته های پژوهشی
 

 • دانش آموزانی که دارای اضطراب بالا هستند، در مقایسه با دانش آموزانی که از اضطراب پایین برخوردارند، زمانی بیشتری را برای مطالعه صرف می کنند. اما آنها در یادگیری و یادآوری مطالب مشکل دارند.
 • دانش آموزان دارای اضطراب بالا، در حال یادگیری مطالب جدید به راحتی حواسشان پرت می شود.
 • دانش آموزان دارای اضطراب بالا، مقدار زیادی از توجه خود را به افکار نامربوط به تکلیف اختصاص داده و فقط مقدار کمی از توجه خود را به پاسخ های مربوط به تکلیف اختصاص می دهند.
 • دانش آموزان دارای اضطراب ، از مهارت های امتحان دادن به اندازۀ کافی برخوردار نیستند.

  امتیاز: 0.00