منو
 کاربر Online
740 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 21 دی 1391 [20:05 ]
  کدام نیرو بزرگ‌تر است؟
 

کدام نیرو بزرگ‌تر است؟

وقتی اتومبیل شما خراب شود شروع به هل دادن آن به سوی نزدیک‌ترین تعمیرگاه می‌کنید. هنگامی که اتومبیل در آستانه‌ی آغاز به حرکت است نیرویی که شما بر اتومبیل وارد می‌کنید چگونه با نیرویی که اتومبیل بر شما وارد می‌کند مقایسه می‌شود؟ این نیروها هنگامی که اتومبیل را با تندی ثابت هل می‌دهید چگونه با هم مقایسه می‌شوند؟

پاسخ

در هر دو مورد نیرویی که شما بر اتومبیل وارد می‌کنید از نظر بزرگی با نیرویی که اتومبیل بر شما وارد می‌کند برابر بوده و در جهت مخالف آن است. این درست است که برای به حرکت درآوردن اتومبیل باید آن را محکم‌تر از زمانی هل دهید که می‌خواهید آن را در حرکت نگه دارید. ولی به هر محکمی که شما اتومبیل را هل می‌دهید اتومبیل نیز به همان محکمی شما را هل می‌دهد. قانون سوم نیوتون ، خواه هر دو جسم ساکن باشند ، یا با سرعت ثابت حرکت کنند یا شتاب داشته باشند در هر حال نتیجه‌ی یکسانی به دست می‌دهد.

شاید تعجب کنید که اتومبیل چگونه `می‌فهمد` که باید با نیرویی به همان بزرگی نیرویی که شما بر آن وارد می‌کنید شما را هل دهد. اگر به یاد آورید که نیروهایی که شما و اتومبیل بر یک‌دیگر وارد می‌کنید در واقع برهم کنش‌های بین اتم‌های سطح کف دست شما و اتم‌های سطح اتومبیل هستند ممکن است به درک این مطلب کمک کند. این برهم کنش‌ها مانسته‌ی فنرهای ریزی بین اتم‌های مجاور هستند و یک فنر فشرده نیروهایی با قدرت یکسان به هر دو سر فنر وارد می‌کند.

با این همه به طور بنیادی به این دلیل ما می‌دانیم که جسم‌های با جرم‌های متفاوت نیروهایی با قدرت یکسان بر یک‌دیگر وارد می‌کنند که آزمایش به ما چنین می‌گوید. هرگز فراموش نکنید که فیزیک صرفاً مجموعه‌ای از قانون‌ها و معادله‌ها نیست ، بلکه توصیفی است سازمان یافته از جهان طبیعی بر اساس آزمایش و مشاهده.

  امتیاز: 0.00