منو
 کاربر Online
800 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 21 دی 1391 [19:40 ]
  آزمایشی ساده برای نشان دادن ماهیت برداری نیرو
 

آزمایشی ساده برای نشان دادن ماهیت برداری نیرو

يك وسيله‌ي متداول براي اندازه‌گيري بزرگي نيروها نيروسنج فنري است. اين وسيله از يك فنر پيچه‌اي كه در محفظه‌اي قرار گرفته و يك عقربه كه به يك سر فنر متصل است تشكيل شده است.

هنگامي كه نيروهايي به دو سر فنر وارد مي‌شود ، فنر به اندازه‌اي كه به نيرو بستگي دارد كشيده مي‌شود. مي‌توانيم با استفاده از تعدادي جسم يكسان كه هر يك به طور دقيق وزن داشته باشد مقياسي براي عقربه بسازيم. وقتي يك ، دو و يا تعداد بيش‌تري از اين اجسام را به طور همزمان به نيروسنج آويزان كنيم نيروي كل كه باعث كشيده شدن فنر مي‌شود 1N ، 2Nو نظاير آن است.

سپس مي‌توانيم اين وسيله را براي اندازه‌گيري بزرگي يك نيروي نامعلوم به كار بريم. همچنين مي‌توانيم ابزار مشابهي بسازيم كه به جاي كشش ، هل دادن را اندازه بگيرد.

همان گونه که شکل زیر نشان می‌دهد نیرو کمیتی برداری است ؛ می‌توانید یک جسم را در جهت‌های مختلف بکشید یا هل دهید.

تصویر

  امتیاز: 0.00