منو
 صفحه های تصادفی
Interrupted mating
ولاء اثباتی عام
تخمیر کربوهیدراتها
فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام
درس الگو2
نشانگان انسداد خروجی قفسه سینه
عزاداری خاندان امام حسین علیه السلام در مدینه
مولفه های میدان مغناطیسی زمین
جلبک سبز
دستگاه مختصات قطبی
 کاربر Online
1018 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 21 دی 1391 [17:08 ]
  فیزیک در خدمت پزشکی
 

فیزیک در خدمت پزشکی

شکل زیر اطاق عملی ( به نام سامانۀ عمل داوینچی) را نشان می دهد که جراحان از طریق کنترل فر مستقیم ربات ها به عمل می پردازند.

مرجع: Principles of Physics, Fifth Edition , Raymond A. Serway ,2013.


تصویر

Physics is being used extensively today in the biomedical fi eld. Shown here is the da Vinci Surgical System, a robotic
device used to perform procedures such as prostatectomies, hysterectomies, mitral valve repairs, and coronary artery
anastomosis. The surgeon sits at the console on the left and views a stereoscopic image of the surgery site. The movements of his hands are translated by a computer into movements of the robotic arms seen above the operating table at the right.

  امتیاز: 0.00