منو
 صفحه های تصادفی
زندگینامه آنی جامپ کانن
یس - یاسین
تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه
دوره چرخش ناهید
واحد اقتصادی
تلوریم
رشته علوم تربیتی
توازی
برد بورد
خودشناسی
 کاربر Online
531 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 21 دی 1391 [16:08 ]
  فیزیک در خدمت پزشکی
 

فیزیک در خدمت پزشکی

شکل زیر اطاق عملی ( به نام سامانۀ عمل داوینچی) را نشان می دهد که جراحان از طریق کنترل فر مستقیم ربات ها به عمل می پردازند.

مرجع: Principles of Physics, Fifth Edition , Raymond A. Serway ,2013.


تصویر

Physics is being used extensively today in the biomedical fi eld. Shown here is the da Vinci Surgical System, a robotic
device used to perform procedures such as prostatectomies, hysterectomies, mitral valve repairs, and coronary artery
anastomosis. The surgeon sits at the console on the left and views a stereoscopic image of the surgery site. The movements of his hands are translated by a computer into movements of the robotic arms seen above the operating table at the right.

  امتیاز: 0.00