منو
 صفحه های تصادفی
درمان بی‌خوابی
سخنان امام حسین علیه السلام با اجساد یاران شهیدش
کیست تیروئید
آلبوم کعبه
آلودگی هوای شهرها و سوختهای آینده
کمیت های اصلی و فرعی
ابوسعید محمد بن احمد بن عبیدالله
تیره کدو
ماتریالیسم
مکلف بودن جنیان
 کاربر Online
525 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 08 دی 1391 [18:36 ]
  ميدان‌هاي الكتريكي القايي
 

ميدان‌هاي الكتريكي القايي

وقتي رسانايي در ميدان مغناطيسي حركت مي‌كند، براساس نيروهاي مغناطيسي روي بارهاي درون رسانا، مي‌توان به emf القايي پي برد. ولي emf القايي در وقتي كه شار متغيري از رساناي ساكني مي‌گذرد نيز پيش مي‌آيد. چه چيزي بارها را به گرد مدار در اين نوع از وضعيت‌ها هل مي‌دهد؟

به‌عنوان مثال، رسانايي را در وضعيت نشان داده شده در شكل زیر در نظر بگيريد. سيملوله‌ي دراز و باريكي با سطح مقطع A با n دور در يكاي طول در نظر بگيريد كه يك حلقه‌ي رساناي دايره‌‌اي در مركز آن را احاطه كرده است. گالوانومتر G جريان در حلقه را اندازه مي‌گيرد. جريان I در سيم‌پيچ سيملوله ميدان مغناطيسي را در امتداد محور سيملوله به ترتيب نشان داده شده برقرار مي‌كند.

تصویر

ولي چه نيرويي بارها را به حركت به دور حلقه وادار مي‌كند؟ اين نيرو نمي‌تواند نيروي مغناطيسي باشد زيرا حلقه حتي در ميدان مغناطيسي قرار ندارد. پس بايد نتيجه بگيريم كه الزاماً بايد در رسانا يك ميدان الكتريكي القايي وجود داشته باشد كه از تغيير شار مغناطيسي پديد آمده باشد.

اين قدري ناسازگار به نظر مي‌رسد، عادت ما اين است كه تصور كنيم كه ميدان الكتريكي به دليل بارهاي الكتريكي پديد مي‌آيد و حالا مي‌گوييم كه تغيير ميدان مغناطيسي به طريقي به صورت منبع ميدان الكتريكي عمل مي‌كند. افزون بر اين، اين نوعي ناآشنا از ميدان الكتريكي است. وقتي بار q يك بار حلقه را دور بزند، كار كل انجام شده روي آن توسط ميدان الكتريكي بايد مساوي q ضرب در emf باشد.

  امتیاز: 0.00