منو
 کاربر Online
537 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 23 آذر 1391 [19:05 ]
  معروفترین معادله ی فیزیک
 

معروفترین معادله ی فیزیک

آلبرت اینشتین تک ستاره‌ای در علم بود که یکباره دنیا را غافلگير کرد. نظرات انقلابی او فیزیک و تمام علم را به کلی دگرگون کرد.
فیزیک به تمامی در مورد ماده و انرژی است. ماده چیزی است که می‌تواند دیده و احساس شود، و انرژی چیزی است که باعث می‌شود آن چیز عملی انجام دهد.

اینشتین این نبوغ را داشت که متوجه شود که آن‌ها دو طرف یک سکه‌اند، و با کمی ریاضی ساده، او دو نیمة فیزیک را به هم آورد. معادله ی معروف E=mc2 حاکی از آن است که انرژی ( E) مساوی جرم (m ) ضربدر مجذور سرعت نور است، و نشان می‌دهد که چگونه یک سر سوزن از جرم می‌تواند مقدار زیادی انرژی آزاد کند.

ولی این تمام قضیه نبود، آلبرت اینشتین هم‌چنین نظرات خیلی جذابی درمورد چگونگی ارتباط فضا و زمان داشت.

  امتیاز: 0.00