منو
 کاربر Online
797 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 23 آذر 1391 [19:55 ]
  نوسان‌هاي ميرا و ویژگی های آن
 

نوسان‌هاي ميرا و ویژگی های آن

وقتي نيروي F=-bv كه با سرعت متناسب است بر نوسانگر هماهنگ ساده‌اي اثر كند ، حركت نوسان ميرا ناميده مي‌شود. اگر ثابت b کوچکتر از دو برابر جذر km باشد (كند ميرايي ناميده مي‌شود) ، سامانه با دامنه‌ي رو به افت و بسامد زاويه‌اي كه كم‌تر از حالت بدون ميرايي است نوسان مي‌‌‌كند.

اگر b مساوی با دو برابر جذر km باشد( ميرايي بحراني ناميده مي‌شود) يا b بزرگتر از دو برابر جذر km باشد (تند ميرايي ناميده مي‌شود) ، وقتي سامانه جابه‌جا شود بدون نوسان به تعادل بر‌مي‌گردد.

تصویر

  امتیاز: 0.00