منو
 کاربر Online
622 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 23 آذر 1391 [19:45 ]
  ویژگی های حركت هماهنگ ساده
 

ویژگی های حركت هماهنگ ساده

يك سامانه‌ي در حال نوسان تنها وقتي داراي حركت هماهنگ ساده (SHM) است كه نيروي بازگرداننده به طور مستقيم با جابه‌جايي متناسب باشد.

در بسياري موارد اگر جابه‌جايي از تعادل كوچك باشد اين شرط برقرار است. بسامد زاويه‌اي ، بسامد و دوره‌ي تناوب در SHM به دامنه بستگي ندارند ، اما فقط تابع جرم m و ثابت نيروي k هستند.

جابه‌جايي ، سرعت و شتاب در تابع‌هايي سينوسي نسبت به زمان هستند.
در SHM انرژي پايسته است. انرژي كل را مي‌توان برحسب ثابت نيروي k و دامنه‌ي A بيان كرد.

  امتیاز: 0.00