منو
 کاربر Online
430 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 19 آذر 1391 [19:53 ]
  شدت و تراز شدت صوت
 

شدت و تراز شدت صوت

شدت I یک موج صوتی آهنگ میانگین زمانی است که در آن انرژی از یکای سطح توسط موج انتقال می‌یابد. برای موج سینوسی ، شدت را می‌توان برحسب دامنه‌ی جابه‌جایی A یا فشار جابه‌جایی بیان کرد.

تراز شدت صوت یک موج صوتی معیاری لگاریتمی از شدت آن است و نسبت به شدت اختیاری‌ای که با 10 به توان منفی 12 وات بر متر مربع تعریف شده است اندازه‌گیری می‌شود. ترازهای شدت صوت با دسی‌بل بیان می‌شوند.


تصویر

مدل آرمانی شده‌ی یک پرنده را در نظر بگیرید (به صورت یک چشمه‌ی نقطه‌ای) که توان صوتی ثابتی گسیل می‌دارد ، با شدتی که نسبت عکس با مجذور فاصله از پرنده دارد. وقتی فاصله‌ی شما از پرنده دو برابر شود ، تراز شدت صوتی چند دسی‌بل افت می‌کند؟ (پاسخ: 6 دسی بل)

  امتیاز: 0.00