منو
 کاربر Online
489 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 10 آذر 1391 [15:15 ]
  چگونه اجسام تعادل خود را حفظ می کنند؟
 

چگونه اجسام تعادل خود را حفظ می کنند؟

همواره تلاش زيادي براي درك اين موضوع می کنیم كه جسم‌ها در پاسخ به نيروهايي كه بر آن‌ها وارد مي‌شوند چرا و چگونه شتاب پيدا مي‌كنند. ولي در بسياري موارد علاقه منديم كه اطمينان يابيم كه جسم‌ها شتاب پيدا نمي‌كنند. هر ساختماني ، از يك آسمان‌خراش چند طبقهگرفته تا محقرترين اتاقك بايد به گونه‌اي طراحي شده باشد كه فرو نريزد.

درباره‌ي يك پل معلق ، نردباني كه به يك ديوار تكيه دارد يا جرثقيلي كه سطل پر از سيماني را بالا مي‌برد نيز دغدغه‌هاي مشابهي وجود دارد. هرگاه براي جسمي كه بتوان آن را به صورت يك ذره در نظر گرفت ، جمع برداري نيروهاي وارد بر آن صفر باشد آن جسم در تعادل است.

ولي اين شرط براي وضعيت‌هايي كه هم‌اينك توصيف كرديم كافي نيست. اگر نيروها بر نقطه‌هاي متفاوت يك جسم گسترده وارد شوند براي اطمينان يافتن از اين كه جسم تمايلي به چرخش ندارد به يك الزام ديگر نيز نياز است : جمع گشتاورها گرد هر نقطه نيز بايد صفر باشد. اين الزام بر اساس اصل‌هاي ديناميك چرخشي قرار دارد. گشتاور ناشي از وزن جسم را مي‌توانيم به سادگی با استفاده از مفهوم گرانيگاه محاسبه كنيم.

شرط‌هاي تعادل : براي آن كه جسم صلبي در تعادل باشد دو شرط بايد برقرار باشد. نخست آن كه جمع برداري نيروها بايد صفر باشد. دوم آن كه جمع گشتاورها گرد هر نقطه‌اي بايد صفر باشد. گشتاور ناشي از وزن يك جسم را مي‌توان با فرض آن كه تمامي وزن در گرانيگاه متمركز شده است به دست آورد. اگر شتاب گرانش زمین در تمامي نقطه‌ها مقداري يكسان داشته باشد گرانيگاه و مركز جرم بر يك نقطه واقع‌اند.

  امتیاز: 0.00