منو
 کاربر Online
247 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 26 آبان 1391 [09:29 ]
  چرا قطره‌هايي كه آزادانه سقوط مي‌كنند كروي‌اند؟
 

چرا قطره‌هايي كه آزادانه سقوط مي‌كنند كروي‌اند؟

به دليل نيروهاي جاذبه‌اي كه مولكول‌هاي مايع به يك‌ديگر وارد مي‌كنند كشش سطحي روي مي‌دهد.

كشش سطحي توضيح مي‌دهد كه چرا قطره‌هايي كه آزادانه سقوط مي‌كنند كروي‌اند (نه به شكل قطره‌ي اشك) : به ازاي حجم معيني ، كره نسبت به هر شكل هندسي ديگري كوچك‌ترين مساحت سطح را دارد.

كشش سطحي همچنين توضيح مي‌دهد كه چرا براي شستن از آب داغ صابوني استفاده مي‌شود. براي شستن لباس به طور كامل ، آب بايد از درون منفذهاي كوچك بين تارها به زور عبور كند.

به اين منظور بايد مساحت سطح آب افزايش يابد ، اما به دليل كشش سطحي دستيابي به اين امر دشوار است. اين كار با افزايش دماي آب و اضافه كردن صابون كه هر دو كشش سطحي را كاهش مي‌دهند ، آسان‌تر خواهد شد.

كشش سطحي براي يك قطره‌ي آب با اندازه‌ي ميلي‌متر كه مساحت سطح به حجم نسبتاً بزرگي را دارد از اهميت برخوردار است. (كره‌اي به شعاع r داراي مساحت سطح A و حجم V است. نسبت مساحت سطح به حجم وارون شعاع r است كه با كاهش شعاع افزايش مي‌يابد.) ولي ، براي مقدارهاي زياد مايع ، نسبت مساحت سطح به حجم نسبتاً كوچك است و كشش سطحي در مقايسه با نيروهاي فشار ناچيزند.

  امتیاز: 0.00