منو
 صفحه های تصادفی
پاشندگی نور
شیمیدانان نامی اسلام
حقیقت زهد
اعجاز در هماهنگی قرآن
تیره اسفناج
شاه عباس اول
نیکولا تسلا
موتور الکتریکی
E-Ticketing
stream ها
 کاربر Online
808 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 19 آبان 1391 [17:57 ]
  قدر و درخشندگی ستاره‌ها
 

روشنایی ظاهری همه ستاره‌ها‌ی آسمان یکسان نیست. در واقع، واضحترین وجه تمایز ستاره‌های آسمان، تفاوت روشنیهای آنها است. ستاره‌هایی که آبگردان صورت فلکی دب اکبر را تشکیل می دهند، خیلی پرنور هستند و به آسانی با چشم دیده می شوند. در صورتی که ستاره‌های صورت فلکی دب اصغر را به سختی می توان در آسمان آلوده شهرهای بزرگ مشاهده کرد. ستاره ها نیز مانند خورشید، منبع نور و انرژی هستند. اما برخی بیشتر و برخی کمتر نور گسیل می کنند. لذا روشنی ظاهری آنها تنها به میزان تولید نور و انرژی در آنها بستگی ندارد. یک ستاره معین، اگر از فاصله نزدیک مشاهده شود، بسیار پرنورتر بنظر می رسد تا از فاصله زیاد دیده شود.

  امتیاز: 0.00