منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و آگاهی از زبان پرندگان
سفادروکسیل
ماکان کاکی
فابل
مهمانی و آداب آن
دوستدار علی سعادتمند حقیقی است
مهاجم نوک
پیام نما
امام رضا علیه السلام و قرائت قرآن
شش گام در پیشگیری از سرطان
 کاربر Online
503 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 آبان 1391 [19:53 ]
  مد طبیعی یک دستگاه در حال نوسان
 

مد طبیعی یک دستگاه در حال نوسان

مد طبیعی یک دستگاه در حال نوسان حرکتی است که در آن همه‌‌ی ذره‌های دستگاه به طور سینوسی با بسامد یکسان حرکت کنند. برای دستگاهی که از سیمی به طول L و با دو انتهای ثابت تشکیل شده باشد ، هر طول موجی که از معادله‌ی زیر به دست می‌آید.

تصویر

نظیر یکی از نقش‌ها و بسامدهای مد طبیعی ممکن است. بی‌نهایت مد طبیعی ، هر کدام با بسامد و نقش ارتعاش مشخصه‌ی خود وجود دارد. شکل زیرنقش‌های چهار مد طبیعی نخست را به همراه بسامدها و طول موج‌های آن‌ها نشان می‌دهد .
تصویر

چهار مد طبیعی نخست سیمی که دو انتهای آن ثابت است.

  امتیاز: 0.00