منو
 کاربر Online
777 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 آبان 1391 [20:34 ]
  تداخل و بر هم نهش موج ها
 

تداخل و بر هم نهش موج ها

وقتی موجی به مرز محیط خود برخورد می‌کند ، همه یا بخشی از موج بازتابیده می‌شود. وقتی به طرف دیوار ساختمانی یا فاصله‌‌ی مناسبی از یک صخره فریاد بکشید ، موج صوتی از سطح سخت بازمی‌تابد و شما پژواک آن را می‌شنوید. هرگاه سر طنابی را که سر دیگر آن به جسمی محکم وصل شده است تکان دهید ، تپی در طول طناب منتشر می‌شود و پس از بازتاب به طرف شما برمی‌گردد. در هر دو مورد ، موج‌های اولیه و بازتابیده در منطقه‌ای از محیط همپوشانی می‌کنند.

این همپوشانی موج‌ها ، تداخل نامیده می‌شود. (به طور کلی ، اصطلاح `تداخل` به اتفاقی که با عبور دو یا چند موج از یک منطقه در یک زمان رخ می‌دهد گفته می‌شود.)

به منظور ارائه‌ی مثال ساده‌ای از بازتاب‌های موج و نقش مرز محیط موج ، وباره به موج‌های عرضی در یک سیم کشیده توجه می کنیم. وقتی یک تپ موج یا یک موج سینوسی به انتهای سیم می‌رسد ، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر انتهای سیم به محل محکمی بسته شده باشد ، آن را انتهای ثابت می‌نامند که نمی‌تواند حرکت کند. موجی که به انتهای ثابت می‌رسد بر آن نیرو وارد می‌کند ؛ واکنش این نیرو که توسط تکیه‌گاه به سیم وارد می‌شود ، به سیم `پس زده` می‌شود و تپ بازتابیده یا موج متحرک در جهت مخالف را به وجود می‌آورد.

در انتهای آزاد وضعیت عکس انتهای ثابت است ، به نحوی که این انتها کاملاً آزاد است که در جهت عمود بر طول سیم حرکت کند.

تصویر

  امتیاز: 0.00