منو
 کاربر Online
1008 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 آبان 1391 [20:23 ]
  آهنگ میانگین انتقال انرژی توسط موج
 

آهنگ میانگین انتقال انرژی توسط موج

آهنگ میانگین انتقال انرژی با مربع دامنه و مربع بسامد متناسب است. این تناسب نتیجه‌ای عمومی برای همه‌ی انواع موج‌های مکانیکی ، از جمله موج‌های لرزه‌ای ، است (عکس زیر را ببینید). در یک موج مکانیکی ، با دو برابر شدن بسامد (با دامنه‌ی ثابت) یا دو برابر شدن دامنه (با بسامد ثابت) آهنگ انتقال انرژی چهار برابر می‌شود.

در موج‌های الکترومغناطیسی موضوع اندکی متفاوت است. با وجود آن که آهنگ میانگین انتقال انرژی در موج الکترومغناطیسی با مربع دامنه متناسب است ، درست مثل موج‌های مکانیکی ، اما از مقدار بسامد مستقل است.

تصویر

وقتی زمین لرزه‌ای رخ می‌دهد ، خبر وقوع آن به شکل موج‌های لرزه‌ای از درون پیکره‌ی زمین حرکت می‌‌کند.

  امتیاز: 0.00