منو
 کاربر Online
1182 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 12 آبان 1391 [18:24 ]
  چرخه‌ی اتو
 

چرخه‌ی اتو

شکل زیر نمودار pV برای یک مدل آرمانی از فرایندهای ترمودینامیکی در یک موتور بنزینی است. این مدل چرخه‌ی اتو نامیده می‌شود. در نقطه‌ی a آمیزه‌ی بنزین‌ ـ هوا وارد سیلندر شده است.

آمیزه تا نقطه‌ی b به طور بی‌دررو متراکم و سپس روشن شده است. گرمای QH توسط بنزین در حال سوخت در امتداد خط به دستگاه داده شده و مرحله‌ی قدرت انبساط بی‌دررو تا نقطه‌ی d است.

گاز در امتداد خط تا دمای هوای بیرون خنک شده و در طی این فرایند ، گرمای QC خارج شده است. در عمل ، این گاز به صورت تخلیه از موتور خارج شده است و دوباره وارد موتور نمی‌شود. ولی از آن‌جا که مقدار معادلی بنزین و هوا وارد می‌شود ، می‌توان فرایند را چرخه‌ای در نظر گرفت.

تصویر

  امتیاز: 0.00