منو
 کاربر Online
1006 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 12 آبان 1391 [19:19 ]
  نمودار شارش انرژی در یک ماشین گرمایی
 

نمودار شارش انرژی در یک ماشین گرمایی

انتقال‌های انرژی در یک ماشین گرمایی را می‌توان با نمودار شارش انرژی شکل زیر نشان داد. خود ماشین با دایره‌ای مشخص شده است. مقدار گرمای QH داده شده توسط منبع گرم به ماشین متناسب با پهنای `خط لوله‌ی` وارد شده در بالای نمودار است. پهنای خط لوله‌ی خارج شده از پایین متناسب با بزرگی QC گرمای خارج شده به محل تخلیه است. شاخه‌ی طرف راست بخشی از گرمای داده شده را که ماشین به کار مکانیکی Wتبدیل می‌کند نشان می‌دهد.

وقتی ماشین بارها و بارها چرخه‌ی یکسانی را تکرار می‌کند ، QH و QC مقدار گرماهایی را نشان می‌دهند که توسط ماشین در طی یک چرخه می‌گیرد یا بیرون می‌دهد ؛ QH مثبت و QC منفی است.

تصویر

  امتیاز: 0.00