منو
 کاربر Online
882 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 12 آبان 1391 [19:06 ]
  آیاتبدیل انرژی مکانیکی به گرما باعث افزایش نامنظمی می‌شود؟
 

آیاتبدیل انرژی مکانیکی به گرما باعث افزایش نامنظمی می‌شود؟

بین جهت یک فرایند و بی‌نظمی یا کاتوره‌ای بودن حالت حاصل رابطه‌ای وجود دارد. مثلاً ، کار خسته کننده‌ی مرتب کردن عنوان هزاران کتاب را به ترتیب حروف الفبا که روی کارت‌های پرونده‌‌ای نوشته شده است در نظر بگیرید. دسته کارت‌های از روی الفبا را به هوا بیندازید. آیا آن‌ها به ترتیب حروف الفبا پایین می‌آیند؟ افسوس ، خیر : تمایل آن‌ها این است که به حالت کاتوره‌ای یا حالت نامنظم فرود آیند. در انبساط آزاد گاز ، مولکول های گاز پس از منبسط شدن در تمام جعبه از وقتی که در یک طرف محصور باشند نامنظم‌تر است ، مثل وقتی که لباس‌های شما در صورت پراکنده بودن در کف اتاق از وقتی که در کمد قرار داشته باشند نامنظم‌تر هستند.

به همین ترتیب ، انرژی جنبشی ماکروسکوپی ، انرژی مربوط به حرکت‌های سامانمند و منظم تعداد زیادی مولکول است ، ولی انتقال گرما تغییرات انرژی حرکت مولکولی کاتوره‌ای و نامنظم را شامل می‌شود. بنابراین ، تبدیل انرژی مکانیکی به گرما باعث افزایش بی‌ترتیبی یا نامنظمی می‌گردد.

  امتیاز: 0.00