منو
 کاربر Online
1837 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 30 مهر 1391 [16:39 ]
  تاملی بر شگفتی های فیزیکی گوش
 

تاملی بر شگفتی های فیزیکی گوش

تصویر


در شرایط متعارفی ، بیشینه تغییر فشاری که گوش انسان می تواند تحمل کند ، ۲۸ پاسکال است ( همین جا کمی تامل کنید و مقدار این تغییر فشار را با فشار جو که به دو طرف پرده ی گوش وارد می شود مقایسه کنید ).

همچنین دامنه ی فشار ضعیف ترین موج صوتی ای که می تواند روی گوش انسان تاثیر بگذارد ، حدود ۲۸ میکروپاسکال است.محاسبه های نه چندان دشوار نشان می دهد بیشینه ی دامنه ی جابه جایی متناظر با یک موج صوتی با دامنه ی بیشینه ی فشار آن متناسب است و با حاصل ضرب عدد موج در چگالی هوا در سرعت صوت در هوا ، نسبت وارون دارد.

اگر در این رابطه ، چگالی هوا را 1/3 کیلو گرم بر متر مکعب و همچنین سرعت صوت در هوا را به ازای بسامد ۱۰۰۰ هرتز برابر ۳۴۳ متر بر ثانیه قرار دهیم ، بیشینه ی دامنه ی جابه جایی برای بلندترین موج های صوتی که گوش قادر به تحمل آنهاست حدود ۱۰ میکرو متر و برای ضعیف ترین موج های صوتی که گوش قادر به احساس آنهاست حدود یک صدم نانومتر است .

این مقدار ، از شعاع اتم که حدود یک دهم نانومتر است ، ۱۰ مرتبه کوچک تر است ! و این یکی از شگفتی های گوش انسان است که می تواند با موج های صوتی ای که حتی بیشینه ی دامنه ی جابه جایی آنها ۱۰ مرتبه از شعاع اتم کوچک تر است ، متاثر شود.

برای دیدن شبیه سازی گوش به آدرس زیر بروید

http://avang.org/hearing.html

  امتیاز: 0.00