منو
 صفحه های تصادفی
کلنل محمدتقی خان پسیان
صهیب بن سنان
هر وزنی هنگام سقوط کار انجام می دهد
آینه
شالک
نصایح امام باقر علیه السلام به عمر بن عبدالعزیز
ماهی قرمز
مقام و موقعیت والای فاطمه علیها سلام
اعتراف خضر به علم امام علی علیه السلام
مستحبات ولادت
 کاربر Online
737 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر دوره متوسطه 2 ستاره ها ارسال ها: 94   در :  شنبه 29 مهر 1391 [07:25 ]
  بخش سی‌ام
 

بخش سی‌ام: قبل از آن که بقیه نام‌های جغرافیایی که در تاریخ ایران آمده‌است از حرف شین تا آخر را شرح دهیم، منابعی که بیان کننده تغییر نام اماکن و شهرهای ایران در طول تاریخ بوده‌است را شرح می‌دهیم.
1- حدودالعالم من المشرق الی المغرب به کوشش منوچهر ستوده
2- صوره‌الارض، ابن حوقل، ترجمه دکتر جعفر شعار
3- شاهناشاهی ساسانیان، آرتور کریستین سن، ترجمه مجتبی مینوی
4- اشکانیان، دیاکونف ترجمه کریم کشاورز
5- جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، لسترنج ترجمه‌ی محمود عرفان
6- تیسفون (مدائن) ،ملک‌زاده بیانی
7- سفرنامه کلاویخو، ترجمه بنگاه ترجمه و نشر کتاب
8- احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، مقدسی
9- معجم‌البلدان، یاقوت حموی
10- تاریخ بیهقی، به تصحیح احمد بهمنیار
11- سفرنامه ناصرخسرو، به کوشش نادر وزین‌پور
12- آل بویه و اوضاع ایران در زمان ایشان، علی اصغر معینی
13- آثار الباقیه عن القرون الخالیه، بیرونی، دانا سرشت
14- البلدان، احمدبن ابی یعقوب، ترجمه محمد ابراهیم آیتی
15- الاعلاق النفیسه، ابن رسته، ترجمه حسین قره چانلو
16- المسالک و الممالک، ابن فرداد به، ترجمه حسین قره‌چانلو
17- الکامل، ابن اثیر، ترجمه عباس خلیلی
18- تاریخ نیشابور، سیدعلی مؤید ثابتی
19- تاریخ یعقوبی، ابن واضع یعقوبی، ترجمه ابراهیم آیتی
20- تاریخ گزیده، حمدالله مستوفی
21- تقویم البلدان، ابوالغداء، ترجمه عبدالمحمد آیتی
22- جغرافی تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو به تصحیح غلامرضا ورهرام
23- جهان نامه، محمد نجیب بکران، ترجمه دکتر محمد امین ریاحی
24- جغرافیای تاریخی ایران باستان، دکتر محمد جواد مشکور
25- جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان، ابوالقاسم طاهری
26- مروج الذهب، مسعودی، ابوالقاسم پاینده
27- نیشابور شهر فیرزوه، فریدون گرایلی
28- نیشابور، شهرهای ایران جلد 3 به کوشش محمد یوسف کیانی
29- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، اشبولر، ترجمه‌ی میراحمدی
30- یعقوب لیث، محمد ابراهیم باستانی پاریزی
31- تاریخ گزیده، حمدالله مستوفی به اهتمام جعفر شعار
32- امپراتوری صحرانوردان، رنه گروسه، ترجمه‌ی عبدالحسین میکده
33- بزرگان سیستان، ایرج افشار سیستانی
34- سیستان از نظر باستان‌شناسی، حبیب الله حمدی صمدی
35- ترجمه تاریخ طبری مترجم ابوعلی بلعمی
36- مسالک و ممالک، اصطخری، به اهتمام ایرج افشار
37- جغرافیای مفصل طبیعی ایران، مسعود کیهان
38- تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، ترجمه خواجه نوری
39- احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، مقدسی، ترجمه منزوی
40- سفرنامه مادام دیولافوا، ژان دیولافوا، ترجمه فره وشی
41- ری از گذشته خود سخن می‌گوید ، یحیی کوثری
42- صوره‌الارض، ابن حوقل ترجمه دکتر جعفر شعار
43- خرابه‌های ری، بهمن کریمی
44- تاریخ کرمان، دکتر باستانی پاریزی
45- ایران در زمان ساسانیان، کریستین سن، رشید یاسمی
46- تاریخ جنبش سربداران، عبدالرفیع حقیقت
47- حبیب السیر، خواندمیر، ترجمه دکتر محمد دبیر سیاقی
48- سبک شناسی، ملک الشعرای بهار جلد 3
49- سبزوار در شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی
50- مطلع الشمس، محمد حسن خان ضیع الدوله
51- خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)، بلنی تسکی، ترجمه پرویز ورجاوند
52- تاریخ مغول، عباس اقبال آشتیانی
53- آثار ایران، آندره گدار
54- سفرنامه ابمن بطوطه، ترجمه دکتر محمدعلی موحد
55- تاریخ ایران و ممالک هم جوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان نوشته گوتشمید، ترجمه کیکاوس جهانداری
56- کارنامه اردشیر بابکان، ترجمه بهرام فره وشی
57- تاریخ پیامبران و شاهان، حمزه اصفهانی، به کوشش دکتر جعفر شعار
58- مخترالبلدان، ابن فقیه همدانی، ترجمه مسعود
59- تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری)، ترجمه ابوالقاسم پاینده
60- جامع‌التواریخ، رشیدالدین فضل الله، به کوشش بهمن کریمی
61- جهانگشای نادری، میرزا مهدی خان استرآبادی، با توضیح سید عبدالله انوار
62- مزارات خراسان، کاظم میرشانه‌چی
63- اقلیم پارس، سید محمد تقی مصطفوی
64- تاریخ بافت قدیمی شیراز، کرامت‌الله افسر
65- مرآت البلدان، محمدحسین اعتماد السلطنه
66- جغرافیای تاریخی ری، محمد حسین یکرنگیان
67- تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، دکتر محمد جواد مشکور
68- مأموریت ژنرال گاردان، ترجمه عباس اقبال آشتیانی
علت آن‌که تاریخ انتشار کتب فوق را که به عنوان منابع معتبر است درج نکرده‌ایم به این دلیل که این کتاب‌ها در سال‌های مختلف و به وسیله مترجمین و تصحیح‌کنندگان متفاوت و در انتشاراتی‌های مختلف به چاپ رسیده‌است. چنان‌چه پژوهندگان بخواهند به این منابع دسترسی داشته باشند می‌توانند در کتابخانه‌های معتبر فقط به نام مؤلف و نام کتاب را به مسئولین رایانه ارائه دهد تا بتواند به کتاب دسترسی داشته باشد. علاوه بر کتاب‌های فوق در مباحث قبلی که درمورد مادها، هخامنشیان، سلوکیان و ساسانیان، شرح داده‌ایم در پایان هر بخش منابع معتبر خارجی و داخلی را ارائه داده‌ایم.
اهل تحقیق می‌توانند که مورخین دوره اسلامی که از کتاب‌هایی تحت عنوان مسالک و ممالک که محتوای آن‌ها جغرافیای تاریخی از دوران باستان است تا زمانی که مؤلف کتاب خود را نوشته‌است استفاده کنند و نویسنده سعی می‌کند که این مورخان را به اهل تحقیق معرفی نمایم

  امتیاز: 0.00