منو
 صفحه های تصادفی
امام عسگری علیه السلام و تعیین نشانه های امام پس از خود
فلفل سبز
انواع رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش بهداشت روانی در ثبات خانواده
اندازه گیری ویژگیهای خاک
دستورات دانشنامه
مزایا و محدودیت ها
مقالات جدید روانشناسی
تحصن در سفارت انگلیس در مشروطه
قوانین بقای فیزیک
 کاربر Online
387 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 14 مهر 1391 [18:42 ]
  نیروی بین دو رسانای موازی
 

نیروی بین دو رسانای موازی

تصویر

می توانیم با بهره‌گیری از اصل برهم نهی میدان‌های مغناطیسی، میدان کل ناشی از دو رسانای بلند حامل جریان را بیابیم. یک جنبه‌ی مهم دیگر این پیکربندی، نیروی برهم کنش بین دو رساناست.
این نیرو در بسیاری از وضعیت‌های عملی که در آن‌ها سیم‌های حامل جریان نزدیک یک‌دیگرند نقش مهمی داشته و در ارتباط با تعریف آمپر نیز معنایی بنیادی دارد.

رساناهای موازی حامل جریان‌های در یک جهت یک‌دیگر را می‌ربایند. نمودارها نشان می‌دهند که چگونه میدان مغناطیسی ناشی از جریان در رسانای پایینی نیروی F را بر رسانای بالایی وارد می‌کند.

میدان مغناطیسی سیم پایینی نیروی ربایشی‌ای بر سیم بالایی وارد می‌کند. سیم بالایی نیز به همین ترتیب سیم پایینی را می‌رباید.

اگر سیم‌ها دارای جریان‌هایی در جهت‌های مخالف بودند، یک‌دیگر را می‌راندند.

  امتیاز: 0.00