منو
 صفحه های تصادفی
رابطه علم ودین از نظر استاد جوادی آملی
سئوال درباره ولایت امام علی علیه السلام در روز قیامت
ذات
بانک تخصصی یا توسعه ای
زین العابدین بن شاه شجاع
آنورتوزیت ها
آنالیسم
تعاریف مختلف درباره منطق
دکتر فاطمی
علت تعدد شریعت
 کاربر Online
295 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 14 مهر 1391 [18:18 ]
  آب زندگی را ممکن می‌سازد
 

آب زندگی را ممکن می‌سازد


تصویر

یاخته‌های بدن شما نمی‌توانند بدون آب که مولکول‌های زیست‌شناختی اساسی در آن حل می‌شوند، نقش خود را عملی کنند. ویژگی‌های الکتریکی آب که آن را چنین حلال خوبی می‌کنند کدام‌اند؟

یک ملکول آب از بسیاری جنبه‌ها مثل یک دوقطبی الکتریکی رفتار می‌کند. مولکول آب به‌طور کل از نظر الکتریکی خنثاست، ولی پیوندهای شیمیایی درون مولکول باعث می‌شوند که یک جابه‌جایی بار صورت بگیرد که در نتیجه‌ی آن سرِ اکسیژنی مولکول بار منفی خالص، و سر هیدروژنی آن بار مثبت خالص پیدا می‌کند که یک دوقطبی الکتریکی تشکیل می‌شود.

این اثر معادل آن است که یک الکترون فقط حدودچهار صدم نانومتر (حدود شعاع اتم هیدروژن) جابه‌جا شود، ولی پیامدهای این جابه‌جایی بسیار چشمگیر است. آب حلالی عالی برای مواد یونی مثل نمک خوراکی (سدیم کلرید، ) است به‌طور دقیق به این دلیل که مولکول آب یک دوقطبی الکتریکی است.

هنگامی که نمک در آب حل می‌شود، به یک یون سدیم مثبت و یک یون کلر منفی تجزیه می‌شود که این یون‌ها تمایل دارند به ترتیب به دو سر مثبت و منفی مولکول‌های آب جذب شوند؛ این امر یون‌ها را در محلول نگه می‌دارد.

اگر مولکول‌های آب دوقطبی الکتریکی نبودند، آب حلال ضعیفی می‌شد، و به تقریب تمامی شیمی‌ای که در محلول‌های آبکی رخ می‌دهد غیرممکن می‌شد. این موضوع همه‌ی واکنش‌های بیوشیمیایی را که در تمامی حیات روی زمین روی می‌دهند در بر می‌گیرد. به معنای واقعی حیات شما به عنوان یک موجودزنده به آب بستگی دارد.

  امتیاز: 0.00