منو
 کاربر Online
836 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 شهریور 1391 [10:27 ]
  ابیراهی کروی در عدسی ها
 

ابیراهی کروی در عدسی ها

ابیراهی کروی عبارت است از محو شدن تصویر که بر اثر عبور پرتوهای دور از محور نوری عدسی پدید می‌آید و علت آن به طور طرحوار در شکل زیر نشان داده شده است.
پرتوهای فرودی که در نزدیکی محور اصلی عدسی قرار دارند، یکدیگر را در کانون F قطع می‌کنند؛ ولی پرتوهایی که از محور به نسبت دورند، محور را در نقطه‌هایی نزدیک‌تر به عدسی قطع می‌کنند.

تصویر

  امتیاز: 0.00