منو
 صفحه های تصادفی
پيدايش رهبانيت در دنيای مسيحيت
تری کلرواتیلن
تدوین سیستم حسابداری
کوپیاپیت
سبکهای رهبری و مدیریت
خاستگاه و اصل و نسب و شجره خاندان صفوی
آشنایی با ASP.NET
آغاز کار ایریدولوژی
تثبیت نیتروژن
فعال غیرفعال در ذن
 کاربر Online
813 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 شهریور 1391 [10:07 ]
  تارهای نوری
 

تارهای نوری

وقتی باریکة نوری از انتهای یک میلة شفاف وارد آن می‌شود، اگر ضریب شکست میله از ضریب شکست محیط اطراف آن بیشتر باشد، باریکة نور بازتاب داخلی کلی می‌یابد (شکل زیر). حتی اگر میله خمیدگی داشته باشد نور درون میله «به دام می‌افتد»، مشروط بر آن که انحنا خیلی زیاد نباشد.

تصویر

دسته‌ای از تارهای ظریف شیشه‌ای یا پلاستیکی به همین ترتیب عمل می‌کنند. یک دسته تار نوری شامل هزاران تار مجاور هم است که قطر هر یک می‌تواند از مرتبة 002/0 تا 01/0 میلی‌متر باشد.

  امتیاز: 0.00