منو
 کاربر Online
611 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 شهریور 1391 [09:31 ]
  منابع انرژی و میانگین مصرف
 

تمدن بشری بر پایة دست‌یابی به انرژی و مصرف بهینة آن استوار است. همة کشورها هر ساله مبالغ هنگفتی را صرف دست‌یابی به انرژی و کاربرد آن می‌کنند. در چند دهة گذشته دست یافتن به منابع انرژی بوده است که کشورهایی را وارد جنگ کرده است. جنگ‌هایی هم بوده‌اند که در نتیجة کاربرد ناگهان و بی امان انرژی، از سوی یکی از طرف‌های درگیر، به پایان رسیده‌اند.

منابع انرژی روی زمین متنوع‌اند، به جز انرژی زمین گرمایی و انرژی جزر و مدی، منبع تمام انرژی‌های در اختیار ما در واقع خورشید است. به عبارت دیگر، منبع انرژی‌هایی از قبیل نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی، برق آبی، باد، خورشیدی، موج‌های دریا و بیومَس (سوخت‌های گیاهی) خورشید است.

دست یافتن و کاربرد هر کدام از این انرژی‌ها به شیوه و فناوری خاص خود نیازمند است و نوع و مقدار استفاده از آن‌ها از کشوری به کشور دیگر کاملاً متفاوت است. نمودار شکل زیر، درصد میانگین مصرف انرژی‌های مختلف را در کل جهان تا پیش از سال 1389 نشان می‌دهد. در یک تقسیم‌بندی کلی منابع انرژی را می‌توان به دو دستة تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر رده‌بندی کرد.

تصویر

  امتیاز: 0.00