منو
 کاربر Online
556 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 مرداد 1391 [20:43 ]
  ویژگی های فیزیکی ترموپلاستیک ها و کاربرد آنها
 

ویژگی های فیزیکی ترموپلاستیک ها

مولکولهای یک بسپار مستحکم هستند. پیوندهای موجود در طول زنجیره ها به سختی شکسته می شوند.
اما این پیوند ها تنها پیوندهای درون بسپارها نیستند. میان زنجیره ها نیز نیروهایی وجود دارند.

در بعضی از بسپارها تنها پیوند میان زنجیره ها نیروهای ضعیفی هستند که نیروهای واندروالسی نامیده می شود.
در دماهای پایین، نیروهای واندروالسی حرکت زنجیره ها را محدود می کنند، اما در دماهای بالاتر، مولکولها به حد کافی انرژی دارند تا بچرخند یا از کنار هم بگذرند. این وضعیت باعث باز آرایش زنجیره ها می شود.

این بسپارها را ترموپلاستیک (گرما نرم) می نامند. آنها در دماهای پایین کشسان، اما در دماهای بالا وقتی که پیوندهای واندروالسی شکسته می شود، پلاستیک می شوند.

ترموپلاستیک ها به طور گسترده برای قالب ریزی کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند معمولا آن ها به صورت دانه در کیسه هایی بین کارخانه دار ها توزیع می شوند و پیش از آن که در قالب ریخته شوند با فشار از قالب رد شوند(فشرده شدن از میان یک دهانه) گرما می گیرند و ذوب می شوند.

  امتیاز: 0.00