منو
 کاربر Online
1193 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 مرداد 1391 [20:41 ]
  آشنایی با بسپار ها
 

آشنایی با بسپار ها

کربن می تواند با اتم های دیگر متصل شود و مولکولهای زنجیره ای بلند تشکیل دهد که بسپار نام دارند. بعضی از بسپارها، نظیر لاستیک، نشاسته و سلولز به طور طبیعی به وجود می آیند و دیگر بسپارها مصنوعی هستند.

اگر مولکولهای یک بسپار به طور کاتوره ای آرایش یافته باشند، بسپار بی شکل یا آمورف است. اگر آرایش آنها بخشی کاتورهای و بخشی منظم باشد، بسپار نیم بلورین است. امکان ندارد که بتوان بسپارهای بلورین کامل ساخت.

  امتیاز: 0.00