منو
 کاربر Online
523 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 مرداد 1391 [20:40 ]
  بلور دارای چه ویژگی فیزیکی هستند؟
 

بلور دارای چه ویژگی فیزیکی هستند؟


اگر شماری از ذره هایی همانند را کنار هم قرار دهید، آنها نقش های معینی تشکیل می دهند. اتم های یک عنصر همانندند.
وقتی مایعی منجمد می شود، معمولا ذره ها در نقش های منظم و مشابهی خود را آرایش می دهند.

این بدان معناست که آرایش اتم های بیشتر جامد ها نامنظم نیستند و مرتب قرار گرفته اند. بلور مجموعه ای از اتم ها با ساختار منظم است.


  امتیاز: 0.00