منو
 کاربر Online
507 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 مرداد 1391 [20:39 ]
  تلمبه های گرمایی
 

تلمبه های گرمایی

اگر جسم گرمی کنار جسم سردی قرار گیرد، انرژی از جسم گرم به جسم سرد جریان می یابد. اگر یک ماشین گرمایی میان دو جسم گرم و سرد قرار گیرد، ماشین از این اختلاف دما برای انجام کار استفاده می کند.

به طور طبیعی انرژی درونی از منبع گرم به منبع سرد جریان می یابد. تلمبه ی گرمایی انرژی را منبع سرد به منبع گرم تلمبه می کند. این ماشین مخالف روش یک ماشین گرمایی کار می کند . روی تلمبه ی گرمایی کار مکانیکی w انجام می شود، یعنی این ماشین مقدار انرژی Q از جسم سرد می گیرد و مقدار انرژی Q+W را به جسم گرم می دهد . یخچال ها ، فریزرها و تهویه ها از تلمبه ی گرمایی استفاده می کنند تا انرژی درونی را از منبع سرد به گرم انتقال دهند.

  امتیاز: 0.00