منو
 صفحه های تصادفی
تئوتی واکان
تخمیر کربوهیدراتها
جنگل بارانی
جنگلهای کاج سیبری
DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.
آزمایش مشاهده تک‌یاختگان در زیر میکروسکوپ
تانزانیت
ریحانه رسول خدا در دنیا و آخرت
علم حساب
کشتکار گلخانه ای
 کاربر Online
667 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 مرداد 1391 [20:38 ]
  حرکت براونی
 

حرکت براونی

دود شامل ذره های معلق در هواست. این ذره ها را می توان زیر میکروسکوپ دید. آنها حرکت کاتوره ای دارند، لحظه ای در یک سو و سپس فورا به سوی دیگر می روند.
حرکت ذره های دود به علت تلاطم (آشفتگی) هواست. اما حتی اگر با مراقبت ویژه اطمینان داشته باشید که هوا در حال سکون است، باز هم می توانید حرکت کاتوره ای ذره های دود را ببینید.

اولین بار یک گیاه شناس، رابرت براون، حرکت مشابهی را هنگام مشاهده ی دانه های گرده ی گل در آب دید و نام خود را روی این حرکت کاتوره ای در هم بر هم گذاشت.

حرکت براونی ذره های دود، شاهدی است بر حرکت کاتوره ای ذره های هوا با سرعت زیاد.

مولکولهای هوای نامرئی به ذره های دود مرئی برخورد می کنند و به آنها ضربه می زنند.

ذره های دود کوچک و سبک هستند. اندازه ی کوچک آنها سبب می شود که تقریبا همواره شمار مولکولهای هوا که به یک طرف ذره های دود برخورد می کنند بیش تر از طرف دیگر باشد.

بنابراین، برایند نیروها در هر لحظه ذره را در جهت های مختلف می راند. چون ذره ها سبک اند، تغییر پیوسته ی برایند نیروها کافی است تا ذره را به ترتیبی که در میکروسکوپ دیده می شود به حرکت در آورد.

ذره های دود کوچک هستند، اما مولکولهای هوا بسیار کوچک ترند. بنابراین، مولکولهای هوا باید سرعت بسیار زیاد و در نتیجه اندازه ی حرکت کافی داشته باشند تا بتوانند ذره های دود سنگین تر را به حرکت براونی در آورند.

  امتیاز: 0.00