منو
 صفحه های تصادفی
لیتیم
نظارت امام علی علیه السلام بر بازار مسلمین
صدرالدین عمر خجندی
بیماریهای لثه
آینه های دی الکتریک
ابن خلدون
ولادت پیامبر اکرم از زبان حضرت آمنه
ویژگی های برجسته خدیجه
زگیل
بازتابش داخلی کلی
 کاربر Online
967 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 11 مرداد 1391 [09:17 ]
  تصحیح در طول جغرافیایی پاسخ
 

با عرض سلام خدمت شما دانش آموز گرامی
برای به دست آوردن زمان رسمی، علاوه بر زمان محلی، که از خواندن ساعت آفتابی مشخص می شود، تصحیح در طول جغرافیایی و دو متغیر دیگر نیز بایستی لحاظ شود. اما تصحیح در طول جغرافیایی بر مبنای نصف النهار رسمی محاسبه می شود. مثال از کشور خودمان ایران گفته می شود. کشور ما تقریبا از 44:05 (چهل و چهار درجه و پنج دقیقه) تا 62:18 ( شصت و دو درجه و هجده دقیقه) شرقی واقع شده است 1. نصف النهار رسمی در کشور ما در 5/52 درجه شرقی نسبت به مبدا طول جغرافیایی ( گرینویچ در انگلستان) قرار گرفته است. نصف النهار رسمی تقریبا در میانه کشور ما قرار گرفته است. اگر مکان مورد نظر ما در شرق نصف النهار رسمی قرار گرفته باشد به ازای هر درجه، چهار دقیقه زمانی از ساعت آفتابی محل مورد نظر کم می کنیم تا ساعت رسمی به دست آید. مثلا ما در طول جغرافیایی 5/60 درجه قرار داریم. اختلاف 5/52 درجه نصف النهار رسمی تا 5/60 درجه محلی ما 8 درجه می شود. این 8 درجه را در 4 دقیقه زمانی ضرب می کنیم، 32 دقیقه می شود. چنانچه این 32 دقیقه را به ساعت محلی، ساعتی که از روی ساعت آفتابی خوانده می شود اضافه کنیم ساعت رسمی به وقت نصف النهار رسمی کشور به دست می آید( باید عدد تعدیل زمان و ساعت تابستانه نیز به عدد به دست آمده اضافه شود تا ساعت دقیق رسمی کشور به دست آید). مثلا اگر ساعت آفتابی در محل ذکر شده، 28/11 را نشان دهد آنگاه با عدد 32 دقیقه جمع می کنیم، ساعت رسمی، 12 به دست می آید ( باید دو متغیر دیگر نیز اضافه شود). اما اگر بر روی نصف النهار رسمی باشیم، عدد 32 دقیقه را از ساعت رسمی کم می کنیم آنگاه ساعت آفتابی در محل مورد نظر به دست می آید. مثلا اگر ساعت رسمی 12 را نشان دهد، آنگاه عدد 32 دقیقه را از ساعت 12 کم می کنیم آنگاه بایستی ساعت آفتابی، ساعت محلی را 28/11 نشان دهد. حال اگر در مکانی در 5/44 درجه غرب نصف النهار رسمی قرار داشته باشیم، اختلاف این مکان تا نصف النهار رسمی که 5/52 درجه است، 8 درجه می شود. این 8 درجه را در 4 دقیقه زمانی ضرب می کنیم، عدد 32 به دست می آید. چنانجه ساعت آفتابی، ساعت 12 را نشان دهد، عدد 32 را به عدد ساعت آفتابی اضافه می کنیم، ساعت رسمی 32/12 می شود. ولی اگر در محل نصف النهار رسمی باشیم و بخواهیم ساعت آفتابی در محل ذکر شده را به دست آوریم، آنگاه عدد 32 را به ساعت رسمی اضافه می کنیم تا ساعت آفتابی به وقت محلی در غرب نصف النهار رسمی به دست آید. یعنی عدد 32 را به زمان رسمی، اگر ساعت 12 را نشان دهد اضافه می کنیم، آنگاه ساعت آفتابی، زمان محلی را 32/12 نشان می دهد.
نکته مهم: اذان ظهر در هر منطقه بر اساس ساعت آفتابی مشخص می شود. چون ساعتهای آفتابی در مکانهای مختلف زمانهای مربوط به هر مکان را نشان می دهند، به وضوح روشن است که این زمانها با هم یکی نیست، لذا زمان اذان در هر منطقه یا شهر با شهر دیگر فرق می کند. اما زمان رسمی چون بر اساس نصف النهار رسمی تعیین می شود، لذا در تمام کشور یکسان است.
ساعت رسمی = ساعت آفتابی+ یا - تصحیح در طول جغرافیایی+ ساعت تابستانه+ تصحیح در تعدیل زمان

1 – منبع: گیتا شناسی کشورها- چاپ انتشارات گیتا شناسی

  امتیاز: 0.00