منو
 کاربر Online
565 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [13:35 ]
  نگاهی به قلب یک کوازار
 

یک تیم بین المللی از ستاره شناسان، با وضوحی بی سابقه (دو میلیون بار بهتر از چشم انسان)، مرکز یک کوازار را که در فاصله دوری قرار دارد رصد کردند. این کار با اتصال تلسکوپ APEX به دو تلسکوپ دیگر که در دو قاره متفاوت قرار دارند، انجام شد که گام مهمی در جهت پروژه `تلسکوپ Event Horizon (افق رویداد) ` است؛ پروژه ای که هدف آن تصویربرداری از سیاه چاله های ابر پرجرم در مرکز کهکشان راه شیری و دیگر کهکشان ها است.
با اتصال سه تلسکوپ APEX در شیلی، SMT در آریزونا و SMA در هاوایی، ستاره شناسان توانستند با وضوحی بی سابقه مرکز کهکشان دور (یک کوازار درخشان به نام 3C279) را که یک سیاه چاله ابر پرجرم (با جرمی در حدود یک میلیارد برابر خورشید) دارد، به طور مستقیم رصد کنند.
این رصدها نشان گر نقطه عطف جدیدی در جهت تصویربرداری از سیاه چاله های ابر پرجرم و فضای اطراف آنهاست. برنامه ریزی هایی انجام گرفته تا در آینده تعداد بیشتری تلسکوپ به هم متصل شوند و تلسکوپ Event Horizon را به وجود آورند. این تلسکوپ توانایی تصویربرداری از سایه سیاهچاله ابر پرجرم کهکشان راه شیری و کهکشانهای نزدیک دیگر را خواهد داشت. (سایه سیاه چاله، ناحیه تاریکی است که در برابر زمینه روشن تر دیده شده و نتیجه خمیدگی نور توسط سیاه چاله و اولین مدرک رصدی مستقیم برای اثبات وجود افق رویداد (Event Horizon، محدوده ای که هیچ چیز حتی نور نمی تواند از آن بگریزد، سیاه چاله است).

ترجمه شده از سایت: Universe today
مترجم: مریم نقدیتصویر

  امتیاز: 0.00