منو
 کاربر Online
1249 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 31 تیر 1391 [14:47 ]
  روش عملی برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی
 

روش عملی برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی


یک روش عملی برای اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی استفاده از پیچه‌ای کوچک با N دور نزدیک به هم است که پیچه‌ی اکتشاف نامیده می‌شود. پیچه، با سطح A ، در ابتدا به‌گونه‌ای نگه داشته شده است تا بردار سطح در امتداد میدان مغناطیسی با بزرگی B قرار گیرد. سپس پیچه یا به سرعت یک چهارم دور گرد یک قطر چرخانده شده یا به سرعت از میدان بیرون کشیده می‌شود.

در حالی که شار کاهش می‌یابد، یک emf القایی لحظه‌ای، و در نتیجه یک جریان القایی لحظه‌ای در مدار خارجی متصل به پیچه به وجود می‌آید. آهنگ تغییر شار عبوری از پیچه با جریان یا آهنگ شارش بار متناسب است، بنابراین به طور ساده می‌توان نشان داد تغییر شار کل با بار کل شارش شده در مدار متناسب است. می‌توانیم ابزاری بسازیم که این بار کل را اندازه بگیرد و از روی آن می‌توان B را محاسبه کرد.

  امتیاز: 0.00