منو
 صفحه های تصادفی
سرگرمی با قالب های یخ
محمد بن عبدالله بن حسن
گرافهای دوبخشی
علم ائمّه اطهار علیهم السلام
جامد
تابع
ژیبسیت
مدارهشدار دهنده آب
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی
گاریبالدی
 کاربر Online
621 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 29 تیر 1391 [11:50 ]
  دیدن سیارات
 

سلام آقای رستگارنسب
با اینکه هوا دیشب نیمه ابری بود ولی من توانستم با استفاده از نقشه بسیار ساده ای که تو پوشه قبلی گذاشته بودین دو سیاره را نزدیک صبح ببینم. از خوشحالی رفتم و همه را از خواب بیدار کردم تا دو سیاره را ببینند. من سوال دارم و اینکه ما می خواهیم ماه آینده برویم برای مسافرت به روستایمان آیا این دو سیاره را در آنجا نیز می توانم ببینم؟ ضمنا سه سیاره سر شب را هم ندیدم چون هوا ابری بود. آیا از این نقشه ها برای شبهای دیگر که هوا ابری نباشد می توانم استفاده کنم؟
سینا علیمرادی

  امتیاز: 0.00