منو
 کاربر Online
847 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 21 تیر 1391 [13:38 ]
  قانون های پایستگی و قضیۀ نوتر
 

قانون های پایستگی و قضیۀ نوتر

تصویر

امی نوتر(1935-1882) ریاضیدان و فیزیکدان مشهور قرن بیستم، در آلمان به دنیا آمد و بخشی از فعالیت های علمی خود را تا پایان زندگی، در آمریکا دنبال کرد.

یکی از مهم ترین دستاوردهای علمی نوتر، کشف نقش قانون های پایستگی در فیزیک است. او در قالب یک نتیجۀ مهم، که اکنون به نام قضیۀ نوتر معروف است، کشف کرد که هرگونه تقارن در فرمول های فیزیکی که پدیده ای را توصیف می کنند منجر به کمیت پایسته ای می شود. انرژی، بار الکتریکی و تکانۀ خطی ( حاصل ضرب جرم در سرعت جسم) از جمله کمیت های پایسته در فیزیک هستند.

  امتیاز: 0.00