منو
 کاربر Online
263 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 14 تیر 1391 [20:03 ]
  هرتز و پدیده ی فوتوالکتریک
 

هرتز و پدیده ی فوتوالکتریک

در سال 1887، هرتز پدیده ی فوتوالکتریک را کشف کرد. هرتز در برابر یک کمان الکتریکی که مقدار زیادی پرتو فرابنفش تابش می‌کرد الکتروسکوپ بارداری را قراد داد و مشاهده کرد که وقتی پرتوهای فرابنفش کمان الکتریکی به صفحه ی فلزی تمیزی که متصل به کلاهک الکتروسکوپ است برخورد می کند، الکتروسکوپ خالی می‌شود و اگر در برابر پرتو، تیغه ای شیشه ای که برای نور فرابنفش کدر باشد قرار دهیم، الکتروسکوپ تخلیه نمی شود.

هم چنین، هرتز در آزمایشگاه مشاهده کرد که نور بسیار شدید قرمز نمی تواند الکترون‌ها را از صفحه خارج کند، اما نور ضعیف آبی رنگ به خوبی الکتروسکوپ را تخلیه می‌کند. این پدیده با قبول ماهیت موجی نور و معادله‌ها و روابط موجود قابل توجیه نبود و می بایستی به راه حل دیگری اندیشید.

در سال 1905 اینشتین با توجه به ویژگی ذره ای بودن نور این پدیده را توجیه نمود و در سال 1919 به دلیل آن جایزه ی نوبل فیزیک را دریافت کرد.

  امتیاز: 0.00